logo

Tag : Umut Murare

04 Nis 2024

Gözlerine uykuyu haram sayanların yanından geliyorum ben

Mustafa Cihat – Arındır Bizi Bir yanda yüreklere ateş düşerkenBiz aşkın zindanında bekleşenlerizDört yanda merdaneler canın verirkenBiz aczin meydanında söyleşenleriz…Her anda her zamanda adın dururkenBiz dünya girdabında kaybedenleriz…Allahım Allahım Allahım Allahım nedametin ırmağında arındır biziAllahım Allahım benim güzel Allahım hidayetin yollarında ayırma bizi Bir yanda yüreklere vefa vururkenBiz kadrin kıymetinden bihaberlerizDört yanda mestaneler serden geçerkenBiz meşkin ellerinde eğleşenlerizHer anda her zamanda adın dururkenBiz dünya girdabında kaybedenleriz… MUSTAFA CİHAT İyilik Egemen Oluncaya Kadar Yeryüzünde insanoğlunun tarihi kadar eskidir iyi ile kötünün […]