logo

Category : Kur’ân

23 Nis 2022

Kulakları sağır eden o ses geldiği zaman

Haydi Allah’a secde edin ve kulluk edin! Necm 62 Siz oyalanıyorsunuz! Necm 61 Ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? Necm 60 Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz? Necm 59 Onu, Allah’tan başkası çeviremez. Necm 58 Yaklaşan, yaklaştı. Necm 57 Bu uyarıcı da ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Necm 56 O halde Rabb’inin hangi nimetinden kuşku duyuyorsun? Necm 55 Onları neler kapladı neler! Necm 54 Şüphesiz ki önceki Âd kavmini ve Semûd’u O helak etmişti ve (onlardan) geriye hiçbir şey bırakmamıştı. Daha önce […]

12 Nis 2021

Sen O’ndan razı, O da senden hoşnut olarak rabbine dön.

Nefs-i mutmainne derecesine ulaşan insanın iç çatışmaları yatışmış, sıkıntı ve gerilimleri son bulmuştur; o Allah ile barışık, insanlarla barışık ve kendisiyle barışıktır; dolayısıyla huzur ve tatmin içerisindedir. İnsan için en büyük saadet, kulluktaki kemali sayesinde rabbini kendisinden hoşnut etmiş, rabbi tarafından ödüllendirilerek kendisi de O’ndan hoşnut kalmış olmasıdır. Allah Teâlâ’nın cennetine kabul ettiklerini “Benim kullarım” diye anması iltifatların en güzelidir. Bu sevgi ve hoşnutlukların kullara kazandırdığı son nimet ise cennete kabul edilmeleridir./ Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 621-622 Kıyamet […]