logo

Category : İdeoloji

30 May 2024

Gittiği yolun farkında olmayan tesadüfler yolcusudur.

Aristo (Aristoteles) / Anaximandros Bacon  Dante Alighieri  Eflatun (Platon) / Epikür (Epikuros) Heraklitos (Herakleitos) Immanuel Kant İbn-i Sina John Locke Konfüçyüs Muhyī d-Dīn Ibn ʿArabī Novalis Pisagor (Pythagoras) René Descartes – Ralph Waldo Emerson Sokrates (Socrates) Tales (Thales) Thomas Aquinas William James Immanuel Kant (1724-1804), Aydınlanma Dönemi en önemli filozoflarından biri olarak kabul edilen Alman Aydınlanma düşünürüdür. Eleştirel felsefe alanında en önemli eserleri arasında Aydınlanma düşüncesinde deneycilik/empiricism ve rasyonalizm egemenliğini tartışmaya açan ve felsefenin odağını genel kavram ve kategorilerin inceleme konularına taşıyan Saf Aklın […]

01 Mar 2024

Nereye gidersen git, bulacağın aydınlık, zihninin aydınlığı kadar olacaktır.

Realizm ya da gerçekçilik, felsefede insan zihninden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu savunan felsefi öğretidir. Başka bir deyişle realizm, varlığın, insan bilincinden bağımsız ve nesnel olarak varolmakta bulunduğunu ileri sürenlerin anlayışıdır. Realist görüş “Varlık var mıdır?” sorusunu “vardır” diye cevaplar. FELSEFİ REALİZMİN TÜRLERİ Batı felsefesinin tarihi, realizmin farklı türlerini savunanlar ve onlara karşı çıkanlar arasındaki anlaşmazlıklarla doludur. Genellikle realist olarak tanımlanan bütün düşünceleri birbirine bağlayan önemli benzerlikler ve detaylar olsa da bu akımlar arasında realizmin doğrudan genel karakterizasyonunu etkileyen önemli farklılıklar da vardır. Realizm ikiçeşittir: ontolojik realizm ve epistemolojik realizm. Ontolojik realizme göre […]

21 Ara 2023

İzmleri Bırak İz Bırak

KÜLTÜR EMPERYALİZMİ / KAPİTALİZM / KOMÜNİZM SÖMÜRGECİLİK – SOSYALİZM (Alm. Kommunismus, Fr. Communisme, İng. Communism): Kolektivizm yahut devlet sosyalizminin ikinci safhasını teşkil eden komünizm, mal ve mülkün ortaklığını yalnız üretim vasıtalarında değil, aynı zamanda bütün tüketim vasıtalarında ve eşyasında da zorunlu gören ekonomik sosyal felsefi anlayıştır. Burada ilk aşama olan kolektivizmden sonra artık Karl Marks’ın ve Engels’in “Bilimsel Sosyalizm”i devreye girmiştir. Bu anlayış, temelinde ontolojik ve mekanik materyalizme dayanır. İnsanı hayvandan bir kademe üstün bir varlık olarak gördüğü için, onun manevi ve ruhi hayatını, nazarı itibara almaksızın […]

07 Kas 2023

iz bırakanlar

CEMİL MERİÇ Yahya Kemal Beyatlı Alija Izetbegović MEHMET AKİF ERSOY – NURETTİN TOPÇU – NURİ PAKDİL Lev Nikolayeviç Tolstoy – Stefan Zweig – Helen Keller – Victor Hugo – Friedrich Schiller – Johann Wolfgang von Goethe Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz’ laştıranlardır. Yemin ederim ki, dünyanın bütün toprakları bir tek insanın kanını akıtmaya değmez. Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır. Duygunun asaleti, kuvvet ve isabetindedir. Kendini tanımak, marifetlerin marifeti. Tarihi yaratan, fertle yığın arasındaki anlaşmazlık. Güneş ülkeleri aydınlatır, sözler milleti. Hiçbir […]