logo

Category : İdeoloji

01 Haz 2022

Zilletten kurtulmanın yolu haysiyetimizi ispattır.

İslâmizm veya İslâmcılık tartışması, salt bir entelektüel tartışma değildir. Din alanında kimin tek ve son söze sâhip olduğu tartışmasıdır. Kimin Müslüman kimin Müslüman olmadığının belirlenmesinin ve tanımlanmasının tartışmasıdır. İslâmizm, Müslümanlar için kaldırılması ve dayanılması ağır bir yüktür. Müslüman, İslâmı genişliğine, çoğulluğuna ve derinliğine tecrübe ederken, İslâmizm, Müslüman kimliğini daraltır, tekleştirir ve dayatır. İslâmizm, İslâmı katı bir totaliter ideolojiye dönüştürürken Müslüman, onu din olarak hayatında pratik etmektedir. İslâmizm, bir din olmaktan ziyâde Müslümanlara tek bir kurtuluş ideolojisi olarak kendisini dayatmaktadır. İslâmizm […]

08 Nis 2022

İzmleri Bırak, İz Bırak

Felsefe geleneğinde sofistlik daha ziyade bir teknik (sınâa, mihne) olarak kavranmış ve bu tekniğin genel adı olan safsata bir mantık disiplini olarak ele alınmıştır. Fârâbî’ye göre sofistler, bazı kimselerin zannettiği şekilde Sûfestây adlı birinin öncülüğünde kurulmuş bir felsefî ekol olmadığı gibi bilginin imkânını reddedenlerin toplu adı da değildir; safsata tekniğini uygulama gücünde olan herkes bu adı almaktadır (el-Elfâẓü’l-müstaʿmele, s. 105; krş. Nasîrüddîn-i Tûsî, s. 40; İbn Teymiyye, Beyânü telbîsi’l-Cehmiyye, I, 322).  Filozofa göre temel işlevi hakikat konusunda yanıltmak (galat), saptırmak (telbîs) […]