logo

Category : İdeoloji

15 Şub 2024

Gittiği yolun farkında olmayan tesadüfler yolcusudur.

Aristo (Aristoteles)  Bacon  Eflatun (Platon) / Epikür (Epikuros) Heraklitos (Herakleitos) İbn-i Sina John Locke Konfüçyüs Pisagor (Pythagoras) René Descartes Sokrates (Socrates) Tales (Thales) Thomas Aquinas VİKİSÖZ John Locke 29 Ağustos 1632 — 28 Ekim 1704 yılları arasında yaşamış İngiliz filozoftur. John Locke 18. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biridir. Locke düşünce özgürlüğünü, eylemlerimizi akla göre düzenlemek anlayışını en geniş ölçüde savunan ilk filozof olduğu için Avrupa’daki Aydınlanma ve Akıl Çağı’nın gerçek kurucusu olarak kabul edilir. John Locke, Bristol yakınlarında, Wrington’da doğmuştur. Kumaş ticareti ile uğraşan bir aileden […]

21 Ara 2023

İzmleri Bırak İz Bırak

KÜLTÜR EMPERYALİZMİ / KAPİTALİZM / KOMÜNİZM SÖMÜRGECİLİK – SOSYALİZM (Alm. Kommunismus, Fr. Communisme, İng. Communism): Kolektivizm yahut devlet sosyalizminin ikinci safhasını teşkil eden komünizm, mal ve mülkün ortaklığını yalnız üretim vasıtalarında değil, aynı zamanda bütün tüketim vasıtalarında ve eşyasında da zorunlu gören ekonomik sosyal felsefi anlayıştır. Burada ilk aşama olan kolektivizmden sonra artık Karl Marks’ın ve Engels’in “Bilimsel Sosyalizm”i devreye girmiştir. Bu anlayış, temelinde ontolojik ve mekanik materyalizme dayanır. İnsanı hayvandan bir kademe üstün bir varlık olarak gördüğü için, onun manevi ve ruhi hayatını, nazarı itibara almaksızın […]

21 Ara 2023

Nereye gidersen git, bulacağın aydınlık, zihninin aydınlığı kadar olacaktır.

Realizm ya da gerçekçilik, felsefede insan zihninden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu savunan felsefi öğretidir. Başka bir deyişle realizm, varlığın, insan bilincinden bağımsız ve nesnel olarak varolmakta bulunduğunu ileri sürenlerin anlayışıdır. Realist görüş “Varlık var mıdır?” sorusunu “vardır” diye cevaplar. FELSEFİ REALİZMİN TÜRLERİ Batı felsefesinin tarihi, realizmin farklı türlerini savunanlar ve onlara karşı çıkanlar arasındaki anlaşmazlıklarla doludur. Genellikle realist olarak tanımlanan bütün düşünceleri birbirine bağlayan önemli benzerlikler ve detaylar olsa da bu akımlar arasında realizmin doğrudan genel karakterizasyonunu etkileyen önemli farklılıklar da vardır. Realizm ikiçeşittir: ontolojik realizm ve epistemolojik realizm. Ontolojik realizme göre […]

07 Kas 2023

iz bırakanlar

CEMİL MERİÇ Yahya Kemal Beyatlı Alija Izetbegović MEHMET AKİF ERSOY – NURETTİN TOPÇU – NURİ PAKDİL Lev Nikolayeviç Tolstoy – Stefan Zweig – Helen Keller – Victor Hugo – Friedrich Schiller – Johann Wolfgang von Goethe Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz’ laştıranlardır. Yemin ederim ki, dünyanın bütün toprakları bir tek insanın kanını akıtmaya değmez. Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır. Duygunun asaleti, kuvvet ve isabetindedir. Kendini tanımak, marifetlerin marifeti. Tarihi yaratan, fertle yığın arasındaki anlaşmazlık. Güneş ülkeleri aydınlatır, sözler milleti. Hiçbir […]