logo

Category : Hayırlı Cumalar

24 Kas 2023
cami

Bilgi paylaştıkça artar, fikir paylaştıkça gelişir.

İnsanın sahip olduğu nitelikler ne ise insan da odur. İnsanın bedensel yapısı nasıl olursa olsun, insana kimlik kazandıran şey, insanın sahip olduğu niteliklerdir. Fiziksel manada çok yakışıklı olmak veya çok çirkin olmak, yaşadığı toplumsal yapı içinde kimi insanlar açısından hayranlık veya nefret sebebi olsa da, asıl nefret ve hayranlığı oluşturan sebepler niteliksel sebeplerdir. İnsanın dünya yolculuğu bittikten sonra, hayırla veya şerle anılmasını gerektiren sebepler de yine niteliksel sebepler olmaktadır. Her insanın sahip olduğu nitelikleri, hayatta oluşturduğu yankı bakımından ya olumlu […]

24 Kas 2023

Hiç kimse, yaptıkları iyi şeylerin karşılığı olarak, kendisini ne tür bir mutluluğun beklediğini bilmez.

İÇİNDEKİLER Varlık âleminde insan olmanın anlamı, peşinen kategorik bir üst düzeyde olmak anlamına gelmektedir. Bu önemli durumu muhafaza etmenin, yani insan olarak kalmanın gereği ise sorumluluk sahibi olmayı gerektirir. Sorumluluk, insanın belirli sınırlar dâhilinde olmasını, her attığı adımı hesap ederek atmasını, konuşurken ne konuştuğunu bilmesini ve konuştuğunun ne anlama geldiğini, insana neler katıp neler götürdüğünü hesap etmesini gerektirir. İnsan, her istediğini keyfince ve ölçüsüz bir şekilde yapmak için yaratılmamıştır. Aksine her istediğini belirlenmiş ölçüler dâhilinde yapmak için yaratılmıştır. Düşünmek insani […]

24 Kas 2023
yasam ve ölum

Yaşam ve ölüm

EBEDİ YAŞAM ARZUSU İnsan, biyolojik ve psikolojik yapısıyla diğer varlıklardan farklı bir yaradılışa sahiptir. Allah insana akıl gücünü vermiştir. Akıl gücü sayesinde en güçlü varlık konumunda olan insanoğlu âlemde her türlü güçlükle mücadelesini devam ettirerek ilerlemesini sürdürmektedir. İnsanın bu âlemde yaşamaya başlaması, âlemin kendisi için yaşanılır hale gelmesinden çok sonradır. Dünyanın yaşı hakkında tahmini olarak birkaç milyar yıldan (yaklaşık 4,5 milyar yıl gibi) söz edilmektedir. Ancak bu, dünyanın şu anki hali ile ilgili tahmini bir bilgidir. Ondan öncesi için şu […]

18 Kas 2023
islam

Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın zorlaştırmayın.

Aile meselesi önemli bir meseledir. O yüzden ciddiyetle üzerinde durulmayı hak etmektedir. Ailenin temelini oluşturan yapı taşlarını, karşıt cinsler olan kadın ve erkek oluşturmaktadır. ‘Kadın’ ve ‘erkek’ sıfatları, insan olmak bakımından herhangi belirleyici ve dominant özellikler değildir. İnsana bu iki açıdan bakmak, her zaman için tefessühü oluşturan bir yaklaşım tarzı olmuştur. Yani ne kadın, kadın olduğu için ve ne de erkek, erkek olduğu için insan sayılmada bir avantaj oluşturmazlar. Bu demek değildir ki, hem kadının hem de erkeğin sahip oldukları […]

18 Kas 2023

Cümleler doğrudur sen doğru isen Doğruluk bulunmaz sen eğri isen

Yazının mahiyetini, sadece kalemle kâğıt üzerine yazılan yazıdan ibaret bilme, eksik bir bilme olur. İnsanın bilme ile ilgili sahip olduğu kazanımların neredeyse tümüne semboller üzerinden ulaşılmakta ve ancak bu şekilde bir anlam dünyası oluşmaktadır. Anlam dünyasını tanımamızı sağlayan sembollere, yerine göre kelime, yerine göre kavram ve yerine göre terim demekteyiz. Bu semboller bizatihi hak ve hakikat olmaktan çok, hak ve hakikati gösteren, hak ve hakikate götüren yoldaki işaretler veya işaret fişekleri gibidir. Bu sembol ve işaretlerle insanın yolu aydınlanarak, hak […]