logo

Dünya ve Müslümanlar

Kazakistan’da İslam, ülkedeki en yaygın dindir ve ülke nüfusunun %70,2’si Müslüman’dır. Kazakların çoğu Sünnilik’in Hanefi mezhebine mensuptur. Ayrıca ülkede az sayıda Şii ve Ahmedî Müslüman yaşamaktadır. Coğrafi olarak Kazakistan, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin en kuzeyde yer alanıdır.

Ey kitap ehli! Peygamberimiz,kitaptan gizlediklerinizin çoğunu açıklamak üzere size geldi; birçok kusurunuzdan da vazgeçiyor. Şu bir gerçek ki, size Allah’tan bir nur, apaçık bir kitap gelmiştir. Maide 15

Bugünkü Özbekistan topraklarında Buhârî, Tirmizî, Mâtürîdî, Bahâeddin Nakşibend gibi İslâm dünyasının meşhur din âlimleri ve mutasavvıfları yetişmiştir. % 82’si müslüman olan nüfusun büyük çoğunluğu Hanefî mezhebine mensuptur. Buhara ve Semerkant civarında çok az sayıda Şiî topluluğu mevcuttur. Sovyet müslüman cumhuriyetleri, 1923’te kendilerini İslâm dünyasından ayıran bir demir perdenin üzerlerine inmesiyle birlikte sınırları ötesindeki din kardeşleriyle bütün ilişkilerini kesen yeni bir döneme girdiler.

Hiçbir şey için, “Ben, yarın bunu kesinlikle yapacağım.” deme. Ancak, “Allah’ın dilemesiyle yapacağım.” de. Ve unuttuğun zaman Rabb’ini an. Ve “Umulur ki Rabb’im beni en doğru olanı yapmaya yöneltir.” de. Kehf 23-24

Müslümanlar Gürcistan nüfusunun %9.9’u (463,062) ile %10-11’ini oluşturmaktadır. Gürcistan’da iki büyük Müslüman grup var. Etnik Gürcü Müslümanlar Sünni Hanefiler ve Türkiye sınırındaki Acara Özerk Cumhuriyeti’nde yoğunlaşmış durumdalar.

Her insanın amelini boynuna doladık yani mahşere amelleri boynuna takılı olarak gelecektir. İnsan için kıyamet gününde, açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. İsra 13

Tacikistan’da İslam en çok inanılan dindir, mezhep ise Hanefilik’tir. Tacikistan nüfusunun %98’i Müslümandır. Mezhep olarak ise %95 Sünni ve %3 Şii grup vardır.

Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı tutunun ve ayrılığa düşmeyin. Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir zamanlar, birbirinize düşmandınız da O’nun kalplerinizi kaynaştırması sayesinde kardeş oldunuz. Ve yine ateş çukurunun tam kıyısında bulunuyorken, sizi ona düşmekten O korudu. İşte Allah ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. Ali İmran 103

İslam. Irak nüfusunun %95’i Müslüman’dır. Müslümanların çoğunluğunu Şiiler oluştururken, Sünniler de diğer önemli kısmını oluşturur. Şiiler Araplar Irak’ın güneyinde yaşarken, Bağdat civarında Sünni ve Şii Araplar, Irak’ın kuzeyinde ise Sünni Kürtler, Yezidiler ve Irak Türkmenleri yaşamaktadır.

محمد قليط – عشق الروح

Yahudiler: “Uzeyr Allah’ın oğludur.” dediler; Hıristiyanlar da: “Mesih Allah’ın oğludur.” dediler. Bu, onların dillerine doladıkları sözlerdir ki daha önce küfredenlerin sözlerine benzetiyorlar. Allah, kahretsin onları! Nasıl da saptırıyorlar. Tevbe 30

Günümüzde 86 milyonluk nüfusa sahip olan İran’da halkın %99‘u Müslüman’dır. Devlet İmamiyye Şiasını resmî mezhep olarak benimsemiştir ve halkın büyük bölümü Şii’dir. Nüfusun %9-10’unu oluşturan Sünni Müslümanlar daha çok Türkmenler, Beluciler ve Kürtler olup genellikle ülkenin kuzeybatısında yaşamaktadır.

Bunun üzerine Rabbine, “Ben yenik düştüm, bana yardım et!” diyerek yalvardı. Kamer 10

Suriye nüfusunun %80’e yakını Sünni Müslüman, %10’u Alevi, %5’i Hristiyan, %3’ü Dürzi’dir. Hristiyanlar içinde Süryaniler ve Ortodoks Ermeniler önemli yer tutmaktadır; çok az sayıda da Katolik ve Protestan vardır. Sünnilerin yarıdan biraz fazlası (%60) dört büyük şehirde (Şam, Halep, Humus, Hama) yaşamaktadır.

صلاتنا على النبي – جل من قد صورك – عبد الله العتيق – يا امام الرسل – أم النبي | Al Marashli Ensemble

“Ben üzüntü ve tasamı yalnız Allah’a arz ederim ve Allah tarafından, sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim.” dedi. Yusuf 86

Surat Yusuf Maher Al Muaiqly سورة يوسف ماهر المعيقلي

Fas anayasasının 6. maddesi, İslam‘ın devletin resmî dini olduğunu belirtir. Fas Kralı, İslam peygamberi Muhammed’in soyundan gelen biri olarak meşruiyetini iddia etmektedir. Halkın çoğu Maliki mezhebinden olup az sayıda Şii nüfus bulunmaktadır.

أمداح نبوية مغربية رائعة/ لاإله إلا الله هي تداوي حالي 📳 توفيق

Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer geri dönmeniz istenirse hemen geri dönün. Bu sizin için daha nezihtir. Allah yaptığınız şeyi hangi amaçla yaptığınızdan haberdardır. Nur 28

Yemen’de İslam, İslam peygamberi Muhammed hala hayattayken damadı Ali tarafından bölgeye tanıtıldığı için MS 630 yılına kadar uzanır. Anketlere göre Yemen’deki Müslümanların %65’ini Sünniler oluştururken, Şii kesimin genel nüfusa oranı %30’dur. Sünnilerin %65’i Şafii’dir.

Vejsel Karani – Serif DELIC

(Allah) iman edip iyi işler yapanlara karşılık vermek için (bunu yapacaktır). Onlar için bağışlanma ve değerli bir rızık vardır. Sebe 4

Ürdün yarı kurak bir ülke olup yüz ölçümü 89 bin km², nüfusu yaklaşık 10 milyondur. Bu da Ürdün’ü 11. en kalabalık Arap ülkesi yapmaktadır. Halkının %95’i Sünni Müslüman olan Ürdün’ün resmî dini İslam’dır, ayrıca Hristiyan azınlık da bulunur. Başkenti ve en büyük şehri Amman’dır.

Görmeyen ile gören, karanlık ile aydınlık, gölge ile sıcak bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Şüphesiz ki Allah dileyene işittirir. Sen kabirdekilere işittiremezsin. Fatır 19,20,21,22

Tunus halkının %99 kadarı Müslüman’dır ve Arapça konuşur. Ülkenin güneyinde yaşayanlar Berberice konuşur. Bu kesim Müslüman nüfusun %1’i kadardır. Ülkedeki yabancılar genellikle Fransız veya İtalyan’dır.

İki doğunun ve iki batının Rabb’idir. Rahman 17

Libya Birleşmiş Milletler, Bağlantısızlar Hareketi, Arap Birliği, İİT ve OPEC üyesidir. Ülkenin resmi dini İslam’dır, Sünni Müslümanlar Libya halkının %96,6’sını oluşturuyor.

Lagu Asyik Arab 2023

Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Müminun 1

Resmi dilin Arapça olduğu ülke, uzun yıllar Fransız sömürgesi olarak kaldığı için Fransızca ve kırsal kesimlerde Berberice de yaygın olarak konuşuluyor. Nüfusunun %99 gibi büyük bir bölümünün Müslüman olduğu Cezayir’de Hristiyan ve Yahudilerin oranı ise sadece %1 civarında.

HD اجمل واروع اناشيد رمضان على اليوتيوب بدون إيقاع

De ki: “Ey Allah’ın inanan kulları! Rabbinize karşı gelmekten sakının! Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah’ın arzı geniştir. Yalnızca sabredenlere, ödülleri hesapsız ödenecektir.” Zümer 10

Çin’in resmi olarak tanıdığı 56 halk arasında çoğunlukla Müslümanlardan oluşan 10 tane azınlık grubu var: Hui, Uygur, Kazak, Donşian, Kırgız, Özbek, Salar, Tacik, Bonan ve Tatar. 2010’da yapılan bir ankette eyaletlerine göre Müslümanların nüfusu. Tahminen 23 milyon Müslüman var; bu toplam nüfusun %1,7’sini oluşturur.

Sholawat Nabi|Muslim china

(SHOWTIME) Lagu Mandarin Islam

İnsanların hesap verme zamanı yaklaştı. Oysa onlar gaflet içinde yüz çevirmektedirler. Enbiya 1

Surah 21. Al-‘Anbiya Sheikh Maher Al Muaiqly 1/2

İslâm. Bugün İslam hem Gazze’de hem de Batı Şeria’da önemli bir dindir. Filistin Devleti’ndeki nüfusun çoğu Müslümandır. (Batı Şeria’da% 85, Gazze Şeridi’nde% 99).

BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Filistin‘in talebi için 138 ülke, “evet”, 9 ülke “hayır” oyu kullandı, 41 ülke çekimser kaldı.

Ammar Acarlıoğlu | Kolla Kendini ((Full Albüm))

Allah’a ve Resul’üne inanın. Sizi sahip kıldığı şeylerden, ihtiyaç sahiplerine yardım edin. Bilin ki sizden iman edip, ihtiyaç sahiplerine yardım edenler için büyük ödül vardır. Hadid 7

Humood Alkhudher I حمود الخضر

Kuveyt dini İslam‘dır ve Kuveyt, Müslüman yoğunluğu yüksek bir ülkedir. Yüzde 99 oranla Müslüman’ın olduğu ülkede yaygın mezhep Sünniliktir.

Biz sana apaçık zaferin kapılarını açtık. Fetih 1

Surah Al-Fatah Full ||By Sheikh Shuraim With Arabic Text (HD)

Sami Yusuf – Supplication HD Allahumma Salli Alaa.mp4

Resmi olarak bütün Suudi Arabistan vatandaşları Müslüman kabul edilir ve Suudi Arabistan sakinlerinin neredeyse tamamı kendini Müslüman olarak tanımlamaktadır. Nüfusun %75 ila %90’ı İslam’ın Sünni mezhebine mensup iken %10 ila %25’i İslam’ın Şii mezhebine mensuptur.

İman edip iyi amel işleyenlerin ve Rabbleri tarafından hak olarak Muhammed’e indirilene inananların günahlarını Allah örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Muhammed 2

Surah 47. Muhammad – Sheikh Maher Al Muaiqly

Raqqat Ayna (رقت عينا) – Iman Farrar – Sydney Mawlid 2015

Malezya, resmi dini İslam olan çok kültürlü ve çok dinli bir ülke. 2020 Nüfus ve Konaklama Sayımı’na göre nüfusun %63,5’ü İslam’a; %18,7’i Budizm’e; %9,1’si Hıristiyanlığa; %6,1’i Hinduizm’e; ve %1’i Çin geleneksel dinine mensuptur.

Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman; Vakıa 7

SURAH AL-WAQI’AH || ALMA ESBEYE

Rusya’da İslam, ülkenin en yaygın ikinci dinidir. Rusya, Avrupa’daki en fazla Müslüman nüfusa sahip, hristiyan ülkesidir; 2012 yılında yapılan ülke çapındaki bir ankete göre, Rusya’daki Müslümanlar toplam nüfusun 9,4 milyon veya %6,5’ini oluşturuyor.

Kendilerine daha önceden kitap verdiklerimiz, Kur’an’a inanırlar. Kasas 52

صلاتنا على النبي – جل من قد صورك – عبد الله العتيق – يا امام الرسل – أم النبي | Al Marashli Ensemble

Günümüzde 100 milyona ulaşan nüfusun %90’ı Müslümandır. Bu bakımdan Mısır, dünyada en çok Müslümanın yaşadığı ülkelerden biri konumundadır. Ülke Müslümanları büyük oranda Şafiî mezhebine mensup olmakla birlikte, Malikîlik de yaygın olarak görülmektedir.

Sizin için söylediklerimin doğruluğunu yakında anlayacaksınız. Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Allah, kullarının yaptığı her şeyi görmektedir. Mümin 44

40- Surah Ghafir – Maher Al Muaiqly – Arabic translation HD

সু-মধুর কন্ঠে বাছাই করা ১০টি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামীক সংগীত | Top-10 Bangla Islamic Songs-2020

İslamBangladeş‘in en büyük dini; Müslümanlar nüfusun %90’ından fazlasını oluştururken, Hindular %7 , Budistler %0,61 ile ülkenin en önemli azınlıklarıdır.

Kuşların tamamı toplu halde ona yönelmişlerdi. Sad 19

Surah Sad | By Sheikh Abdur-Rahman As-Sudais | Full With Arabic Text (HD) | 38-سورۃ ص

” Ya Rasülellah ” Afrika’lı gençlerden çok güzel arapça bir ilahi kesinlikle dinleyin !!!

Cape Town- Full Concert-Abu Shaar Bro

Nijerya nüfusunun yarıdan çoğu Müslümandır. Ülkede, genellikle Avrupalı olan bir miktar Hristiyan vardır. Bazı kabileler ise hala putperesttir. Ülke genelinde okuma-yazma oranı % 66.6’dır.

Bu mektubumu götür, onlara ilet. Sonra bir kenara çekilip ne tepki vereceklerini gözle. Neml 28

Shalawat merdu by Ayisha Abdul Basith part 1✨

Hindistan’da İslam, ülke nüfusunun %14,2’sine tekabül eden yaklaşık 172 milyon insan ile Hindistan’ın en büyük ikinci dinidir (2011 sayımı). İslam, ilk olarak Arap tüccarlar tarafından 7. yüzyılın başlarında Hindistan’ın batı kıyısında yer alan Malabar ve Konkan-Gucarat’a gelmiştir. Kerala’daki Çeraman Cuma Mescidi’nin, Mâlik bin Dînar tarafından 629 yılında inşa edilen Hindistan’daki ilk cami olduğu düşünülmektedir. VİKİPEDİ

Sen ancak Zikir’e uyan ve görmediği halde Rahman’a haşyet duyan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesine bağışlanma ve çok şerefli bir ödülü haber ver. Yasin 11

SURAH YASIN || ALMA ESBEYE

URDU Naats VS ARABIC Naats ❤️🔥 Islamic Nasheed Medley by Maaz Weaver | Naat نشید العربية

Pakistan dünya genelinde Endonezya’dan sonra en fazla Müslüman nüfusa sahip ikinci büyük ülkedir. 220 milyon civarı nüfusuyla Güney Asya’da yer alan Pakistan dünyanın beşinci en kalabalık ülkesidir. Sürekli artan nüfusunun üçte biri 15 yaşın altında olup oldukça genç nüfusuyla gelişmekte olan bir ülke konumundadır.

Muhakkak ki korunmuşlar için kurtuluş vardır. Nebe 31

SURAH AN-NABA’ || ALMA ESBEYE

Qasidah Terpopuler Spesial Revina Alvira “Robbi” Gasentra Pajampangan | Full Album

Endonezya‘da İslam, en yaygın dindir. Nüfusun %86.7’si Müslüman’dır. Bu Müslüman nüfusun içinde %99’u Sünni, %1’i Şii’dir.

Comments are closed.