logo

Dünyadaki cehaleti bitirmeden savaşları bitiremezsiniz.

 Bu insanlık dışı şiddet eylemini şiddetle kınıyoruz….

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Rusya’ya karşı kara operasyonu düzenlemek zorunda kalabiliriz”

17 MART 2024

Der vürrückte Kim Jong sagt “Es gibt kein Jerusalem und es gibt kein Israel!!”

ABD’nin İsrail’e “ek yardımı” yola çıktı

“Bu gün kim daha fazla öldürürse o en büyük. Herkes öldürme çılgınlığına kapılmış ve ellerinden başka türlüsü gelmiyor.”Albert Camus

Alman yazarı Martin Kessel’in bir kitabında yazdığı cümlesi var; “Savaşın kolları uzundur. O kadar uzun ki, savaş bittikten sonra bile kurbanlarını alıyor.” Savaştan kurtulmuş çocuk ve hatta yetişkinlerin yaşadıkları travmalar hiçbir zaman atlatılamaz. Bunu ancak yaşayanlar bilir.

Oysa ki çocuklara ölmek değil, gülmek yakışır….

Savaşlar çocuklardan çocukluğunu götürüyor, geleceğe dair umutlarını götürüyor, oyuncaklarını götürüyor, hayallerini götürüyor, sıcacık bir yatağı ve anne kucağını götürüyor, doğacak güneşi götüyor, uyurken okunacak masalları götürüyor, yüreklerine dolması gereken sevgi tohumlarını götürüyor…

Bu dünya silah tüccarlarına kalacak çünkü herkes birbirini öldürmekle meşgul. Bu hayatta kalmanın sırrıdır: Asla savaşa girme.. Özellikle de kendinle….

Tüm bunlara rağmen dünyada silah satışları düşeceği yere artıyor ve bu da apaçık dünyada barışın değil, savaşların tetiklendiğini gösteriyor! Savaşa savaşla cevap vermek ne derece mantıklı siz düşününün…Ama burada maksat insan hayatı kurtarmak değil, silah ticaretinden para kazanmak ve bunun devamını sağlayabilmek için dünyanın dört bir yanında savaş senaryoları üretip, insanları birbirine düşürüp, ardından savaş çıkartarak o ülkelerin maden kaynaklarını elde etmek ve silah ticaretini canlandırmak. Anlayacağınız İNSAN denilen varlık olduğu sürece, bu yeryüzünde savaşlar bitmeyeceği kesin.

Bugüne kadar dünyada yaklaşık 14 bin 500 savaş oldu ve bu savaşlarda  tahminen toplam 3,5 milyar insan hayatını kaybetti. Bunlardan 4’te biri çocuk olduğu tahmin ediliyor. Yani Türkiye’nin şu anki resmi nüfusunun neredeyse 12 katı!
Adınla Büyü Aylan Bebek

Yangın yerine dönüşmüş şu yeryüzünde savaşların en ağır bedelini çocuklar ödüyor. Çocuklar savaşın en zayıf halkalarıdır, dolayısıyla her savaş çocuklara karşı yapılan bir savaştır. Çocukların düşleri aslında hep aynıdır; dondurma yemek, bisiklete binmek, balon uçurtmak, oyuncaklarla oynamak. Ama kimileri tek bir şeyi düşünürler; hayatta kalmayı!

Evleri, okulları, parkları ve en önemlisi hayatları yıkık çocuklar onlar…Ülkelerinde belki nükleer, biyolojik veya kimyasal silah yok, ama petrol var; başlarına bela. Kalpleri paramparça ve gece baskını uykuları bölük pörçük çocuklar onlar…

Onlar savaşın çocukları…Filistinli, Iraklı, Kürt, Arap, Afrikalı, siyah, beyaz…Hangi dinden, ırktan, milletten oldukları hiç önemli değil; onların tek bir dini ve ırkı var: Çocuk! Hepsi aynı gökyüzünü paylaşıyorlar, bir avuç toprağı paylaşamayanların dünyasında…Barışa, umuda, güneşe hasret…

Charlie Chaplin – Die Rede aus dem Film “Der große Diktator” (Deutsch)

Bir kişiyi öldürürsen katil, milyonlarca kişiyi öldürürsen kahramansın.
Her savaş insanlığın ilerlemesini engelleyen kötülük zincirine bir halka ekler.

Baştanbaşa bütün dünya, bir damla kanın yere dökülmesine değmez. Sadi Şirazi

*2*0*2*3*

Savaş bir macera değildir, bir hastalıktır. Bir tifüs gibi. Antoine de Saint-Exupéry

War Music! Legendary Сinematic Soundtrack! Epic instrumental 

Düşmanınızı şaşırtarak, terör, sabotaj ve suikast ile demoralize edin. Geleceğin savaşı budur.  Adolf Hitler.

Bir general aynı zamanda bir şarlatan olmalıdırNapoléon Bonaparte

WAR EPIC MUSIC! Aggressive Orchestral Megamix! “Empire of Blood and Power”

Belki de, bir tür olarak, yavaş yavaş savaş patolojisini aşmaya başlıyoruz. Umuyoruz dünyadaki mevcut çatışmalar da, grup kimliği gücünü daha da kaybettikçe ve ahlaki katılım duygusu arttıkça “normdan sapmalar” olarak görülecek ve giderek tükenecektir. Ve belki de sonunda, eğer bu süreç devam ederse, sosyal kimlik ihtiyacı, empatinin ayrım gözetmeden, tüm insanlara ve tüm insanlara yayıldığı noktaya kadar kaybolur, böylece güç tutkusuyla yanıp tutuşan, açgözlü hükümetlerin bile diğerlerini kendi isteklerine hizmet edecek biçimde sömürmesi veya ezmesi imkansız hale gelir.

Uygarlığımız ilerlemiyor diyemeyiz; çünkü her savaşta daha yeni öldürme yöntemleri kullanılıyor. Will Rogers

?

İyi haber şu ki, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden beri, Steven Pinker’in Doğamızın Daha İyi Melekleri (The Better Angels of Our Nature) isimli kitabında da belirttiği gibi, savaş nedeniyle ölüm sayısında dünya çapında sürekli bir düşüş var. Avrupa’da, yüzyıllardır komşularından bir veya daha fazlasıyla (Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, Hollanda, Polonya, Rusya gibi) neredeyse sürekli bir savaş durumunda olan ülkeler, eşi görülmemiş derecede uzun bir barış dönemi yaşamışlardır. Pinker’in belirttiği gibi, 1980’lere kadar İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki on yıllar, çok sayıda iç savaş nedeniyle dünya genelinde şiddetin arttığını gördü. Ancak 1980’lerden bu yana, ülkeler arası şiddet azaldı, böylece son 25-30 yıl, yakın tarihte savaştan en az etkilenen yıllar oldu ve buna bağlı olarak az sayıda kayıp gördük.

Steve Taylor’ın William James’in tespitlerine eklediği ikinci önemli nokta ise şudur: Savaş, güçlü bir şekilde grup kimliği ile ilişkilidir. Genel olarak insanlar, etnik köken, milliyetçilik veya dini dogmatizmde kendini kolayca gösterebilen güçlü bir aidiyet ve kimliğe ihtiyaç duyarlar. Savaşlar bizi etnik grubumuzun, ülkemizin veya dinimizin kimliğine bağlı kalmaya ve İngiliz, Amerikan, Beyaz, Siyah, Hıristiyan, Müslüman, Protestan veya Katolik olmaktan gurur duymaya teşvik eder.

Bununla ilgili sorun, kimliğimizle gurur duymak değil, diğer gruplara karşı yarattığı tutumdur. Yalnızca belirli bir grupla özdeşleşmek, otomatik olarak diğer gruplarla rekabet ve düşmanlık duygusu yaratır. Kolayca çatışmaya yol açabilecek bir “bizden olanlar” ve “bizden olmayanlar” zihniyeti yaratır. Aslında tarih boyunca birçok çatışma iki veya daha fazla farklı kimlik grubu arasındaki çatışmadan doğmuştur: Haçlı Seferleri’nde Hıristiyanlar ve Müslümanlar, Yahudiler ve Araplar, Hindistan’da Hindular ve Müslümanlar, Kuzey İrlanda’da Katolikler ve Protestanlar, Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar ve daha nicesi…

Empati konusu da burada önemlidir. Grup kimliğinin en tehlikeli yönlerinden biri psikologların ahlaki dışlanma olarak adlandırdığı şeydir. Bu, diğer gruplara ahlaki ve insan haklarını geri çekip onlara saygı ve adaleti reddettiğimizde olur. Ahlaki standartlar sadece kendi grubumuzun üyelerine uygulanır. Diğer grupların üyelerini ahlaki topluluğumuzdan hariç tutuyoruz ve onları sömürmek, ezmek ve hatta öldürmek bizim için çok kolay hale geliyor.

Savaşı açıklamak için biyolojik girişimler de var. Erkekler, içerdikleri büyük miktarda testosteron nedeniyle savaşmaya için “biyolojik olarak” hazırlanmıştır; çünkü testosteronun saldırganlıkla bağlantılı olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca şiddet, düşük bir serotonin seviyesiyle de bağlantılı olabilir; çünkü hayvanlara serotonin enjekte edildiğinde daha az agresif olduklarına dair kanıtlar vardır. Ancak, bu açıklamalar oldukça problemlidir. Örneğin, erken insanlık tarihinde ya da tarih öncesi dönemde savaşların daha nadir görülmesini ve çoğu geleneksel avcı-toplayıcı toplumlarda çatışmalara göreceli olarak daha az rastlanmasını açıklayamazlar. Bu, çok tartışılan bir konudur ve savaşın insan toplumlarında her zaman var olduğunu iddia eden bazı akademisyenler ve bilim insanları vardır.

Bununla birlikte, birçok arkeolog ve antropolog buna itiraz ediyor ve bilimsel kanıtlar onlardan yana gibi gözüküyor. Örneğin, geçen yıl antropolog Douglas Fry ve Patrik Soderberg, 21 modern avcı-toplayıcı toplumda şiddet düzeylerini inceledikleri bir makale yayınladılar ve son 200 yıl içinde, bu gruplardan herhangi birinin diğerlerine ölümcül saldırıları oranlarının son derece düşük olduğunu gösterdiler. Bu zaman zarfında gruplar arasında şiddet nedeniyle 148 ölüm tespit ettiler ve büyük çoğunluğun bire bir çatışma veya aile davası sonucu olduğunu buldular. Benzer şekilde, antropolog R. Brian Ferguson, “savaş” dediğimiz kavramın sadece 10.000 yaşında olduğunu ve yaklaşık 6.000 yıl önce sıklaştığını gösteren oldukça ikna edici kanıtlara sahiptir.

Savaşı araştıran ilk psikolog, 1910’da “Savaşın Ahlaki Eşdeğeri” başlıklı tarihi makalesini yazan William James‘di. Burada James, savaşın hem birey hem de bir bütün olarak toplum üzerindeki olumlu psikolojik etkileri nedeniyle çok yaygın olduğunu öne sürdü. Toplumsal düzeyde savaş, kolektif tehdit karşısında birlik duygusu uyandırır. İnsanları birbirine bağlar. Hem de sadece savaşa katılan orduyu değil, tüm toplumu birbirine bağlar. James’in “disiplin” olarak adlandırdığı şeye, yani “toplumsal hedeflere” bağlılık duygusu getirir. “Savaş çabası”, bireysel vatandaşlara (sadece askerlere değil) daha büyük bir iyiliğin hizmetinde, onurlu ve bencil olmayan bir şekilde davranmaları için ilham verir.

Bireysel düzeyde, savaşın olumlu etkilerinden biri, insanları daha canlı, uyanık ve uyanık hissettirmesidir. James’in deyişiyle, “hayatı düpedüz dejenerasyondan kurtarır”. Anlam ve amaç sağlar, günlük yaşamın monotonluğunu aşar. James’in söylediği gibi, “[Savaş sırasında] hayat, daha yüksek bir güç düzlemine aktarılmış gibi görünür.” Savaş ayrıca disiplin, cesaret, bencillik ve özveri gibi sıradan yaşamda genellikle uykuda olan daha yüksek insan niteliklerinin ifade edilmesini sağlar.

Back to Sanity (Aklıselime Dönüş) adlı kitabında Steve Taylor, bunlara ek olarak iki önemli faktörü daha vurgulamaktadır: Savaşların ardındaki açık bir diğer neden servet, statü ve gücü artırma yönündeki itici güçtür. Savaşın önemli bir motivasyonu, bir grup insanın güçlerini ve servetlerini artırma arzusudur – ki bunu isteyen, genellikle hükümetler veya bir ülkenin, kabilenin veya etnik grubun genel nüfusudur. Grup, bunu diğer grupları fethedip, onlara boyun eğdirerek, bölgelerini ve kaynaklarını ele geçirerek yapmaya çalışır.

Tarihte hangi savaşı incelerseniz inceleyin, bu nedenlerin bir varyantını bulacaksınız: yeni toprakları ilhak etmek, yeni toprakları kolonize etmek, değerli mineralleri veya petrolü kontrol altına almak, prestij ve serveti artırmak için bir imparatorluklar inşa etmek veya bir grubun gücünü, prestijini ve zenginliğini azaltan önceki aşağılamanın intikamını almak…

Birisi barışı başlatmalıtıpkı savaşı başlattığı gibi. 
Bazen evrimsel psikologlar insan gruplarının savaşa girmelerinin doğal olduğunu ileri sürerler; çünkü bizler, azimle çoğalmak isteyen bencil genlerden oluşmuş varlıklarız. Bu yüzden hayatta kalmamıza yardımcı olan kaynakları ele geçirmeye çalışmak ve diğer gruplarla savaşmak doğaldır. Diğer grupların varlığı, hayatta kalmamızı potansiyel olarak tehlikeye sokar ve bu yüzden onlarla rekabet etmek ve onlarla savaşmak zorundayız.
Bütün savaşları, dövüşemeyecek kadar korkak olan, bu yüzden de kendileri adına dövüşmek için dünyanın gençlerini cepheye süren hırsızlar çıkarır.

Savaşlar, on dokuzuncu ve yirminci yüzyılların başlarında biraz azaldı; ancak bunun nedeni sadece savaşların daha hızlı bitmesini sağlayan müthiş teknolojik güçlere ulusların erişebilmiş olmasıydı. Gerçekte ise savaş nedeniyle ölenlerin sayısı keskin bir şekilde yükseldi: 1740 ve 1897 arasındaki 157 yıldaki tüm savaşlarda “sadece” 30 milyon insan ölürken, sadece Birinci Dünya Savaşı’nda ölü sayısının tahminleri 5 milyon ila 13 milyon arasında değişiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise akıl almaz bir şekilde, 50 milyon insan öldü. O zamandan beri ise savaş nedeniyle ölümler, birazdan geleceğimiz nedenlerle önemli ölçüde azaldı.

Savaşı zenginler çıkarıryoksullar ölür.

İnsanlar Barış İçinde Yaşamakta Neden Bu Kadar Zorlanıyorlar? Dünya tarihi ile ilgili hangi kitabı okursanız okuyun, temel izleniminiz muhtemelen şu olacaktır: İnsanlar için birbirleriyle barış içinde yaşamak imkansız gibi gözüküyor. İyi ama neden? Dünya tarihi ile ilgili kitaplar genellikle Sümerler ve MÖ 3,000 civarında ortaya çıkan Mısır uygarlığı ile başlar. Bu noktadan günümüze kadar tarih, neredeyse sonsuz bir savaşlar kataloğu gibidir. 1740 ve 1897 arasında Avrupa’da 230 savaş ve devrim yaşandı ve bu süre zarfında ülkeler askeri harcamaları dolayısıyla neredeyse iflas ediyorlardı.

Savaş kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verir.
Tanrı düşmanlarımıza merhamet etsin, çünkü ben etmeyeceğim.
 
Savaşı sonlandırmazsak, o bizi sonlandıracak. Herbert George Wells

Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler. Albert Einstein

Savaş, bulduğu ülkeyi bir daha bırakmaz. Edmund Burke
Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür.
İstenilen maddi yardım toplamı, Irak’ta 8 saatte harcanan paraya eşit. Yani birkaç saatlik savaşın maliyeti, dünyada 150 bin çocuğun okula gidebilmek için gerek duyduğu maliyete denk. Eğitim gibi gönülleri kazandıran, özgürlük veren başka bir şey daha yok. Dünyada sorunları, savaşı azaltmanın tek yolu eğitimden ve çocukları eğitmekten geçer. / Angelina Jolie
Kapitalizmin temel kuralı Sen ya da benSen ve ben değil

Çağımızın en büyük hastalığı, sevgisizlik. / Prenses Diana

Sevginin gücü, güce olan sevgiyi yendiğinde, dünya barışı tanıyacaktır. Sri Chinmoy
Bir çocuk, bir öğretmen, bir kalem ve bir kitap dünyayı değiştirebilir. Malala Yusufzay

Dünyanınaldatanlar ve aldatılanlardan oluştuğunu göreceksinizHonore de Balzac

Comments are closed.