logo

Tüm Yazılarımız

25 Mar 2023

Cümleler doğrudur sen doğru isen Doğruluk bulunmaz sen eğri isen

Mevlid-i Şerif Tek Parça | Vesiletün Necat | Ammar Acarlıoğlu & @siyertv Rabbimiz mü’minler arasında imana dayalı kardeşliğin lüzumunu beyan ettikten sonra, bu kardeşliğin korunması, kollanması ve geliştirilmesi adına bazı ikaz ve irşadlarda da bulunur. Hucurat suresi bu yönüyle kardeşlik esaslarının birçoğunun bir arada zikredildiği hususi bir süredir. Buna göre: 1. Mü’minler birbirini küçük görmemelidir. Saygı temeline dayalı bir kardeşlik sergileyebilmelidirler. Bu meyanda hele hele birbirini alay konusu yapmak, Allah katında büyük bir günah sebebidir. Mü’minlerin birbirlerini fert fert küçük […]

25 Mar 2023
cumanız mubarek olsun

Hiç kimse, yaptıkları iyi şeylerin karşılığı olarak, kendisini ne tür bir mutluluğun beklediğini bilmez.

Öyle insanlar görürüz ki birbirlerine küseli yıllar olmuş, maksadını aşan bir söz bir ömür sündürülmüştür. “O bana şöyle demişti” sözü küflenmiş vaziyette devamlı tekrarlanıp durmaktadır. Bu sebeple kardeş kardeşten uzak kalmış, âileler darmadağın olmuştur. Hâlbuki “en iyi intikâm affetmektir” denilmiştir. Affetmek kişinin üzerindeki yükü atması demektir. Affeden insan surat asmanın yorgunluğundan, intikam fırsatı beklemenin gerginliğinden, insana göre tavır belirleme zahmetinden kurtulur. Zihni ve kalbi hafifler. Allah’ın kullarını sevindirir. Büyük bir iyilik yapmış olmanın huzur ve rahatlığıyla yaşar. Bu affı karşılığında […]

25 Mar 2023

Allah Teâlâ Kur’an ile yükseltir

EMİN IŞIK Dua ve niyaz üslûbunun hâkim olduğu ikinci bölümde insanların Allah’a bağlılıklarının temel unsurları olmak üzere “ibadet” ve “istiâne” kavramları yer almaktadır. Ulûhiyyet bölümünde ifade edildiği üzere insanların bu dünyadaki inanç ve amellerine göre âhiretteki durumlarını rahmân ve rahîm olan Allah’ın şaşmaz adaleti belirleyeceği için yalnız O’na ibadet etmek ve yalnız O’ndan yardım dilemek (istiâne) gerekir. İnsan bu beyanı ile kulluğunu, tevhid inancını, tevekkül ve teslimiyetini, ihlâs ve kararlılığını Allah’a arzetmiş olur. Bu seviyeye ulaşan bir iman ve aynı […]

25 Mar 2023

İyiyi arayan ruhun muhtaç olduğu asil dost hakikati seslenen kitaptır.

Ahd-i Cedîd’de sözü edilen Agabus’un (Resullerin İşleri, 11/27-28) Habîb en-Neccâr olduğu ileri sürülmüşse de (İA, V/1, s. 9) bunu ispat edecek hiçbir delil yoktur (EI2 [Fr.], III/1, s. 12-13). Agabus’la ilgili Ahd-i Cedîd’deki bilgi şöyledir: “O günlerde Yeruşalim’den Antakya’ya bazı peygamberler indiler. Bunlardan Agabus adlı biri kalkıp bütün dünya üzerinde büyük bir kıtlık olacağını Ruh vasıtasıyla bildirdi; bu da Klavdius’un günlerinde oldu” (Resullerin İşleri, 11/27-28). Ahd-i Cedîd’de Agabus’un bu hadiseden sekiz yıl sonra Kaysâriye’deki faaliyetinden de bahsedilir (Resullerin İşleri, 21/10-11). Grekler, […]

25 Mar 2023
25 Mar 2023
PEYGAMBERLER

Peygamberlere selam olsun

Kur’ân-ı Kerîm’de ayrıca İbrâhim’e İshak ve Ya‘kūb’un bağışlandığı zikredilmekte (el-En‘âm 6/84), İbrâhim’in eşi Sâre kastedilerek, “Biz ona İshak’ı ve onun ardından Ya‘kūb’u müjdeledik” denilmektedir (Hûd 11/71). Bu âyetlerden hareketle bazı şarkiyatçılar, Kur’an’da Ya‘kūb’un da İshak gibi İbrâhim’in oğlu diye gösterildiğini ileri sürmüşlerse de (EI2 [Fr.], XI, 276) Kur’an âyetleri (el-Bakara 2/133, 136, 140; Âl-i İmrân 3/84; Hûd 11/71; Yûsuf 12/6) böyle bir anlayışa imkân vermemektedir. Kur’an’da Tevrat inmeden önce bütün yiyeceklerin İsrâiloğulları’na helâl kılındığı, ancak Ya‘kūb’un bunlardan bazılarını kendisine yasakladığı bildirilmekte […]

25 Mar 2023
cami

Bilgi paylaştıkça artar, fikir paylaştıkça gelişir.

Yobazlık, gericilikle aynı da değildir. Gericilik; geriye gitmek ve geride bıraktığımız güzel değerleri savunmak ise ben İslam gibi güzel bir değeri savunduğum için gericiliği kabul ederim. Halbuki İslam’ın da yobazları vardır; her fikrin her dinin yobazları olduğu gibi… Hem de işin garibi, İslam dini bugün maalesef ki bu kendi yobazları elinden çektiğini kimseden çekmiyor. Halbuki İslam’ın kendisi asla yobazlığa müsait değildir. Zira İslam akla, düşünceye, inceliğe, nezakete, sevgiye, hoşgörüye, affa, merhamete velhasıl her yönüyle güzel ahlaka değer veren, içtihatlarla gerektiğinde […]

25 Mar 2023

İnanç başladığında, endişe biter.

SHOLAWAT PENYEJUK HATI & PENENANG PIKIRAN

24 Mar 2023

Şüphe duymayan hakikati bulamaz.

Her arayan bulamayabilir, ancak bulanlar arayanlardır.. Müslüman Olan Kerim Ladinam : “Siz Türkler, Müslümanları Korumak İçin Seçilmiş İnsanlarsınız” Rusya Abdullah Patrice : “ALLAH bizden razı olursa her şey geçer” FRANSA Batıdan Doğan İslam Güneşi | Ukrayna | Fatma Olga  FBI Evi Bastı! “Ne Yaptın Sen!” – Amerikalı Hristiyan Misyonerin Müslüman Olma Hikayesi  İslam’ın Doğru Bir Din Hakikat Olduğunu Anladım | Valeria | Ukrayna İngiliz Oyuncunun Müslüman Olma Hikayesi – Aisha Rosalie Aisha Rosalie, Türkiye gezisi sırasında Sultanahmet Camii’ndeki atmosferden etkilendi. İslam’ı araştırmaya […]

24 Mar 2023
24 Mar 2023
Hayatın anlamı ve insan

Herkes fıtrat ve mizacına göre amel eder.

Müslüman, liberal, sol veya modern düşüncenin hem kendisini hem iz düşümlerini kabul edemez. Çünkü bu düşünce biçimleri bizatihi dine karşı konumlandırılmış yapılardır. Orada yer alan kişilerde din karşıtlığı üzerinden hayatlarını sürdürmektedirler. Sadece Müslümanları kandırmak için onlara şirinlikler yapmaktan öteye geçmemekte ve böylece Müslümanları kendi etkileri altına alarak onları kendi dünya görüşünden uzaklaştırıp bu yeni dünya görüşüne uygun bir düşünce ve davranışlara yöneltme arzusundadırlar, gizlemeye bile gerek görmeden… Müslümanlar ise son iki yüzyıldır bu tuzağa düşmeye devam etmektedirler. Bugün yaşadığımız zaman […]

23 Mar 2023

Kalbi yaratan Allah, kalbin içinden geçenleri bilmez mi…

RAMAZAN – Šejma & Zejd Ahmet Özhan | Divân-ı Hulûsi Konseri Mizaç merkezli bir bölümleme ve tarifte ahlâk: nefsin düşünüp taşınmadan kendi fiillerini ortaya koymasını sağlayan durumdur. Bu durum ikiye ayrılır: Birincisi, mizaçtan kaynaklanan tabiî ahlâktır (vehbî). En küçük bir şeyle öfkelenen ve heyecanlanan, işittiği en küçük bir ses veya haberden korkuya kapılan, hoşa giden ufacık bir şeyden dolayı kahkaha ile gülen kimselerin durumu böyledir. İkincisi de alışkanlık ve eğitimle kazanılan ahlâktır (kesbî). Başlangıçta bu düşünüp taşınma ile olur ve […]

22 Mar 2023
yaratılış

Yine de inanmayacaklar mı?

Annenin göğsünde bulunan süt bezlerini harekete geçiren çok özel bir hormon olan prolaktin hormonu hipofiz bezinden salgılanır. Bebeğin emmeye başlaması ile sinirler yoluyla omuriliğe uyarıcı gelir, buradan çıkan bir yol ile hipotalamus harekete geçer, oksitosin ve vazopressin salgılar. Bu iki hormon kana karışarak göğüse ulaşır ve burada hücreler kasılır, hücrelerdeki süt kanallara iner. Böylece bebek süt emmeye başlamasından 30 sn sonra süt akmaya başlar. Bebeğin beslenmesinde ana rol oynayan prolaktin hormonunun salgılanması gece maksimum dereceye ulaşır. Testosteron Hormonu Testosteron Hormonunun […]

22 Mar 2023

Oruç tut. Sıhhat bul

“Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir.” Tevbe suresi, 71. ayet. “Onlar (iman edenler) büyük günahlardan ve hayâsızlıktan kaçınırlar, kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar. Yine onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar.” Şûrâ suresi, 37-38. ayetler. Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlere göre örnek insan […]

21 Mar 2023

Bir insanın karakteri onun kaderidir.

Düşündüren Sözler ❗ Bazen ne yaparsan yap yaranamıyorsun VE yaranamadıkça, yaralanıyorsun ❗ Tâli‘ “yükselen, ortaya çıkan”, güneş ve ay için kullanıldığında “doğan, tecelli eden” gibi anlamlara gelir. Astroloji ile meşgul olanlar, belli yıldızların görünmesine bağlı olarak vuku bulacağını tahmin ettikleri olaylara da tâli‘ demişlerdir. Buna göre talih, “insan irade ve kudretinin ötesinde gelecekte gerçekleşecek olan bir program”dır; başka bir deyişle, “kaderin daha çok iyi yönde olmak üzere bir tecellisi”dir. Arapça’da “pay, hisse, bölüşülen şeyin belli bir kısmı” anlamına gelen kısmet […]

21 Mar 2023

Dört Mevsim

KOKULARIN ETKİLERİ Evim Dergisi arşivinden… LİMON FERAHLIĞI Bu lezzetli meyve sadece güzel kokmaz aynı zamanda antibakteriyel özellik taşır. Bir limonu ikiye kesin ve ve kesme tahtasının üzerini ovun (etkiyi artırmak için öncesinde biraz tuz serpiştirebilirsiniz.) Böylece lekelerden ve kokulardan kolayca kurtulacaksınız. Limonun diğer yarısını da buzdolabının kokusunu tazelemek için dolap rafına koyabilir veya yıkamaya hoş bir koku katmak için bulaşık makinesinde tutabilirsiniz. YARATICI OLUN Kokulardan potpori yapmak, doğal kokuların keyfine varmanın en hoş yoludur. Çiçeklerin dalları, yapraklarını ve tomurcuklarını toplayın. […]

20 Mar 2023

Uckun Kaan sizlerle 5. yılında

ДИДЮЛЯ ❀ ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ❀ Tuğçe Kandemir, Koray Avcı, Manuş Baba, Mustafa Sandal 2021 Candan Erçetin Şarkıları Lagu Turki Populer  Aytaç Doğan – Kanun Resitali 2 

20 Mar 2023
sağlık ve kalp

Kalbinizi koruyun

TAŞİKARDİ Kalp atım hızının dakikada 100’ün üzerine çıktığı taşikardiler kalbin üst veya alt bölümlerindeki aktivite artışına bağlı olarak meydana gelir. ATRİAL FİBRİLASYON Kalbin atrium (kulakçık) olarak ifade edilen üst bölümünde oluşan bu düzensiz ritim, kalp ritim bozuklukları arasında en sık tespit edilen aritmidir. Düzensizliğin sebebi anormal sayıdaki elektriksel uyarıdır ve bu nedenle atrium kaslarının kasılması kontrolden çıkabilir. Atrial fibrilasyon sırasında kalp hızı 150-200 atım arasında değişkenlik gösterir. ATRİAL FLUTTER Kalbin üst bölümlerini ilgilendiren bir diğer aritmi olan atrial flutter bir […]

20 Mar 2023

Hastalık ölümün hizmetçisidir.

Onkoloji pratiğinde sıklıkla karşımıza çıkan iletişim güçlüklerinin kaynakları Görüldüğü üzere çok sayıda konu başlığı, günlük onkoloji pratiğinde yaşanan hasta ve hekim ilişkisinde zorlukların kaynağı olabilmektedir. Ülkemizde neredeyse tüm onkoloji klinikleri oldukça yoğun çalışmakta, onkoloji hekimleri adeta cansipârâne hizmet vermekteler. Hekimlerin işlerinin kolaylaşması, hasta ve hasta yakınlarının hekimlerin içinde bulunduğu güçlükleri algılamaları ile mümkün olabilir. Unutulmamalıdır ki bu alanda hekime yardımcı olmak, iletişimi kolaylaştıracak, hekimin de kendini güvende hissetmesine neden olacak, hastaya olan sevgi bağını güçlendirecek ve kaliteli bir sağlık hizmetinin […]

20 Mar 2023
sağlık

Gücün ve mutluluğun temeli sağlıktır.

Kahvede bol miktarda bulunan kafein adlı bileşen, tüketimin ardından hızla kana karışarak beyine ulaşır. Burada üretilen ve uyku haline neden olan adenozin adlı nörotransmitteri inhibe ederek (bloklayarak) uyanıklığı arttırır, enerji düzeyini yükseltir. Bu sayede gün içerisinde hissedilen yorgunluğu önler. Aynı zamanda zihni açarak iş verimliliğini ve konsantrasyonu arttırır. Beyindeki bu etkisi sayesinde kahvenin aynı zamanda ruh halini, hafızayı, reaksiyon süresini ve genel anlamda bilişsel fonksiyonları iyileştirdiğini gösteren pek çok bilimsel çalışma mevcuttur. Kahve, fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişilerin bu amaçlarına ulaşmasına […]

19 Mar 2023

İnsanlar gibi, bitkiler de ekstra ilgiye yanıt verir. H. Peter Loewer

Lavanta yağı bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle seyreltilmemiş yağı, cilt bakımı için geniş bir alanda kullanmadan önce küçük, sağlıklı bir cilt alanında test etmeniz önerilir. Lavanta yağı, saç dökülmesi ve saçın daha hızlı uzaması üzerinde bazı olumlu etkilere sahiptir. Saçkıran hastalığının geleneksel tedavisinde uzun yıllardır kullanıldığı bilinmektedir. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen bir çalışma, lavanta yağının 7 aylık bir tedaviden sonra saç büyümesini yüzde 44 oranında artırabildiğini göstermiştir. (Kaynak) Yakın tarihte fareler üzerinde yapılan bir araştırmada, lavanta yağı kullanımının saç foliküllerini önemli ölçüde artırdığı ortaya çıkmıştır. Söz konusu çalışma, bu uçucu yağın […]

19 Mar 2023
Hayat

Yeniden Başla

Paranın yenmediğini, pahalı oyuncaklarımızın da aslında hiçbir işe yaramadığını doğanın sonu geldiğinde anlayacağız. O zamana kadar yapacağımız tek şey hayatın yasını tutmak. Elimizden gelen çok şey var, ama yapmayacağız. Kimse sonraki kuşaklar hayatta kalsın diye oyuncaklarından vazgeçmeyecek. Kimse geleceği düşünmeyecek. Öyle olsa bu işe kalkışmazdık. Merhamet gösterecek olsak bu işin temelini acı ve sömürü ile kurmazdık. Temelinde nice insanın acıları yatarken bu düzeni bırakmayacağız. Zaten bırakma niyetinden bahsedilmiyor da malumun ilanını sağladık. Hava attığımız insanlardan farkımız sadece adımızın farklı olması. […]

19 Mar 2023

Çocuk ve Sağlık

Çocuklarda görülebilen birçok göz kusuru erken tanı ve tedavi ile başarılı bir şekilde düzeltilebilir ya da hafifletilebilir. Bununla birlikte çoğu hastalık, erken bir aşamada dikkat çekmez ve bu nedenle de tanıda gecikme yaşanır. Göz kusurlarının çoğunluğu erken dönemde sadece bir doktor tarafından belirlenebilir. Bu nedenle çocuğunuzda herhangi bir anormallik fark etmeseniz bile, ailenizde görme kusurları varsa bir göz doktorunu ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Özellikle çocuğunuzu 2. yaşını tamamlamadan önce en az bir defa göz muayenesine götürmeniz erken tanı ve tedavi […]

19 Mar 2023

Hasta olmayan sağlığın kıymetini bilemez

Duruş Bozukluğu Nedir? Duruş bozukluğu, çeşitli nedenlerden dolayı vücudun dengeli duruşunun bozulmasıdır. Hatalı duruş pozisyonları kaynaklı iskelet sistemi problemleri, kas ve eklem deformasyonları gelişebilir. Fiziksel aktivite yoğunluğu düşük hayat tarzına sahip olmak vücudu destekleyen kasların zayıflamasına neden olabilir. Ancak duruş bozukluğu bazı sporlardaki duruş pozisyonundan da kaynaklanabilir. Örneğin; kriket, beyzbol, yol bisikleti gibi uzun süre eğik duruş gerektiren sporlarla uğraşan kişilerde, çeşitli postür bozulmaları gözlemlenebilir. Kişinin gündelik yaşam rutini, genetik yatkınlık, anne karnındaki gelişim sürecindeki aksaklıklar duruş bozukluklarının meydana gelmesinde […]

18 Mar 2023

Bırakın bugününüz gеçmiş anılarla, gеlеcеğiniz isе özlеmlе kucaklaşsın.

Jurga | Aukso pieva 15 – Live (pilnas koncertas / full concert) Анжелика Агурбаш – Я буду жить для тебя (Альбом 2007) София РОТАРУ – ЛУЧШИЕ ПЕСНИ | НЕ ЗАБЫВАЙТЕ МЕНЯ || 202 Anisoara Puica, colectia de aur, melodii din suflet !!! Smiley Full Album Greatest Hits  Не си ме давай SABI & GALENA SMS – Samir Mujagić – Mix pesama (HITOVI) | HD Slovenski Narodni Zabavni Mix(VOL.3) SERGEJ CETKOVIC // THE BEST OF SERGEJ 2018 (OFFICIAL AUDIO) L̲i̲sa̲ S̲ta̲nsfi̲e̲ld […]

18 Mar 2023

Kardeşlik sözlerde biten bir cümle değil kalpte atan bir sevgi çemberi olmalıdır.

Uğur Işılak Karışık Şarkılar  SİNAN ÖZEN Nostalji Seçme Şarkıları Merve Özbey En Iyi Sarkılar  IRMAK ARICI Her acı büyütür içindeki çiçeği. Dönersin kendine budur aşkın gerçeği.. İnan inan ki çok üzülürsün kendinsin geç kaldığın.Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın.Bebeğim üzülürsün kendinsin geç kaldığın.Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın.

18 Mar 2023

Bugün başlanmayan hiçbir şey yarın bitmez.

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı dünyâda eşi?En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’yaKaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!Nerde -gösterdiği vahşetle “Bu: Bir Avrupalı!”Dedirir- yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi! Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer.Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da,Ostralya’yla berâber bakıyorsun: Kanada!Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem […]

18 Mar 2023

Dünyada ne kadar kötülük varsa güzellik yaratmak için de o kadar sebebimiz var demektir.

Türkçe Pop ~ Nahide Babashli, Kayahan, Tuğçe Kandemir, Koray Avcı, Mustafa Ceceli, Tarkan Natalie Imbruglia Greatest Hits  로제 THE BEST PLAYLIST 2023 Best of Palak Muchhal | 44 super hit Songs මතකයේ රැඳුණු ගීත එකතුවක් Lagu Semangat Kerja 2021 – Lagu Pop Indonesia Terbaik Koleksi Lagu Malaysia LAWAS Terpopuler & Terbaik Sepanjang Masa – Lagu Malaysia Lama 孫燕姿 經典精選19首 FREDDIE AGUILAR SONGS 😍 The Best Songs of Lea Salonga テレサ・テン 紅白 人気曲 2022 Thailand song / Pop songs Như Quỳnh […]

18 Mar 2023

İyi bir sağlık varlıklı olmaktan değerlidir.

Lohusalık Döneminde Spor Yapın Hareket etmenin kilo kontrolünden depresyondan korunmaya kadar birçok faydası bulunur. Ancak ağır kaldırmak, uzun süre ayakta durmak gibi zarar verecek hareketlerden ziyade, bebekle yürüyüşe çıkmak gibi hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecek egzersizleri tercih edebilirsiniz. Şerbetle Sütünüzü Artırmaya Çalışmayın Lohusalık döneminde çevrenin baskısıyla şerbetli kalorisi yüksek ürünlerle sütün artırılmaya çalışılması hala yapılan en yanlış uygulamalardan birini oluşturur. Doğumun hemen sonrasında hem annenin deneyimsizliği hem de bebeğin tam olarak emme işlemini gerçekleştirememesi nedeniyle daha az süt […]

17 Mar 2023
gesundheit

Sağlığın başlangıcı hastalığı tanımaktır. 

CA-125 Testi Nedir? Ca-125 testi, yumurtalık hücrelerinde olması gerekenden fazla bir artış yaşandığında oluşan yumurtalık kistleri veya kanseri teşhis eden bir yöntemdir. Yumurtalık kanseri genelde ileri dönemlerde teşhis edilebilen, en ölümcül kadın kanseridir. Yüksek test değerleri, söz konusu kanserin haricindeki nedenlerden de kaynaklanabileceği için yüksek risk taşımayan kadınlarda erken teşhis amacıyla ca-125 testinin kullanımı önerilmez. Ca-125 testinin temel kullanılma amacı, mevcut yumurtalık tanısı alınan kadınlardır. Söz konusu test, kanserin hala sürüp sürmediği veya tedavisinin işe yarayıp yaramadığı hakkında çeşitli bilgiler verir. […]

17 Mar 2023

Hastalık hissedilir de sağlık hissedilmez.

Bu durumda refakatçinin yapabilecekleri Bu durumda hastaya bakım veren kişi neler yapmalı? Metabolizmada olası değişiklikler Bu durumda refakatçinin yapabilecekleri Algıda olabilecek değişiklikler Bu durumda refakatçinin yapabilecekleri Solunumda olabilecek değişiklikler Bu durumda refakatçinin yapabilecekleri Diğer değişiklikler Bu durumda refakatçinin yapabilecekleri Bu durumda refakatçinin yapabilecekleri Bunu farkettiğinizde bir süre yakınınızın yanında kalabilirsiniz. Bir şeyleri hemen yapmak için acele etmenize gerek yoktur. Hazır hissettiğinizde sağlık personeline ve yakınlarınıza bilgi veriniz. Kanser tedavisinin en iyi şekilde yapılması, mümkün olan en iyi koşullarda bakımının sağlanması […]

16 Mar 2023
kadinin dünyasi

Kadının Dünyası

Wahnsinnig schöne Musik Sergey Grischuk!  Hangi cilt nemlendirici daha uygun? Kışın kuruyan ve yıpranan cildinizi cilt tipinize uygun nemlendiricilerle canlandırmanız çok önemli. Bunun nedeni ise nemlenen cildin daha canlı ve sağlıklı görünmesi. Kullanacağınız ürünlerin hyaluronik asit, A, E, C vitaminleri, aloe vera veya shea yağı içermesine özen gösterin. Bahar güneşi tehlikeli olabilir! Özellikle baharın ilk güneş ışınları cildimize her zamankinden daha fazla zarar verebiliyor. Güneş koruyucular cildimizi zararlı ultraviyole ışınlarından koruyarak hem cilt yaşlanmasını önleyen, hem de cilt kanserlerinden korunmamızı […]

14 Mar 2023
müzik dünyası

Gecenin sessizliği

JAMES LAST & RICHARD CLAYDERMAN – SERENADEN MUSIK, DIE IM RADIO NICHT MEHR HÖRT – Oldies Instrumental aus den 50er 60er 70er 🎸 Musik zum Entspannen! Sehr schöne Musik,die die Seele und das Herz berührt,Musik von Sergei Grischuk Anti-Stress-Musik – Beruhigender Chillstep-Mix Шедевры музыки! Самая лучшая музыка в мире! Tarihçe Müzik, aslı Yunanca olan bir kelimedir ve dünyanın her yerinde aynı anlamı taşımaktadır. Türkçede musiki kelimesi de kullanılmaktadır. Mitolojiye göre Zeus’un kızları sayılan dokuz peri kızına ‘Mousa’ (Müz) adı verilirmiş. […]

08 Mar 2023

Yaşam; seyrettiğiniz bir filmdir.

After her parents’ divorce, Audrey went to London with her mother where she went to a private girls school. Later, when her mother moved back to the Netherlands, she attended private schools as well. While she vacationed with her mother in Arnhem, Netherlands, Hitler’s army took over the town. It was here that she fell on hard times during the Nazi occupation. Audrey suffered from depression and malnutrition. After the liberation, she went to a ballet school in London on […]

08 Mar 2023

Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır.

8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Bu grev esnasında polis işçilere saldırdı ve onları fabrikaya kilitledi. İşçilerin fabrikaya kilitlenmesinin ardından çıkan yangında, işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can verdi. Ölen işçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katıldı. 8 Mart 1908’de New York’ta çoğu sosyalist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle miting düzenlendi. Dünya […]

07 Mar 2023

Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir

Linda Sarsour Shares Her Empowering Story Of Becoming A Figure Of Activism In Her New Memoir SIGNS THAT ALLAH LOVES YOU || Bilal Assad Ateist dediğin böyle soru sorar ! Dr Zakir Naik The Quranic Perspective on Earthquakes | Shaykh Dr. Yasir Qadhi | Jumuah Khutbah Khuṭbah: Seven Reflections From Visiting the Earthquake Sites in Turkey | Shaykh Dr. Yasir Qadhi Inner Peace | Yasmin Mogahed | Islamic Institute of Toronto Depression, Anxiety and Stress – Mufti Menk – Maldives […]

07 Mar 2023
yasam ve ölum

Yaşam ve ölüm

Buna karşılık Epikuros, hayatın haz vermemeye başlaması durumunda insanın onu sona erdirme hürriyetinin bulunması gerektiği kanaatindedir. Stoa felsefesinin intihar karşısındaki tavrı da insanın gerektiği zaman canına kıyabileceği yolundadır. Bu tavır Roma felsefesini derinden etkilemiştir. Meselâ Seneca, intiharın elemden ve yaşlılığın getirdiği zilletten kurtuluş olabileceğini düşünmüş, fakat eş ve çocuklar için yaşamanın genel bir insanlık ödevi olduğunu da kabul etmiştir. Cato, Pliny, Epictetos ve Marcus Aurelius gibi Roma entelektüelleri de benzer bir tavrı benimsemişlerdir. Fakat Cicero hem dinî hem sosyal gerekçelerle […]

07 Mar 2023
Hakikat ve kur'an

DAHA KUR’AN NE DESİN

“Daha Kur’an Ne Desin” – Prof. Dr. Mehmet Emin AY Bu zengin kelime hâzinesi, algılama ve düşün­menin birlikteliğine işaret eder. Duyusal algı ile kav­ramsal analiz arasındaki kategorik ayrımların aksi­ne, varlık ile doğal yani “birinci dereceden” karşılaş­mamız, tek bir deneyim olarak gerçekleşir. Eşya ve hadiseleri algılarken, duyu organlarımız ile aklımız birlikte çalışır. Fiziksel/maddî dünyaya karşılık ge­len duyusal niteliklerle zihin dünyasına karşılık ge­len entelektüel kavramlar arasındaki keskin ayrım­lar, res extensa [maddeye ilişkin olan] ve res cogitans [zihne ilişkin olan] biçimindeki Kartezyen çatallan- manın yansımalarıdır ve bunlar […]

05 Mar 2023

Din güzel ahlaktır.

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. Tevhid veya şirk, mü’min veya kafir. İki din de, iki yaşam da aynı kalbe sığmaz. Hangi yaşam ve inancı seçersek gönüllerde ancak ona yer vardır. Dışarıda bıraktığımız şayet Tevhid ise bu takdirde kalbin kapıları Allah dilemedikçe bir daha güzele açılmaz. Yaratıcı kuvvet insanın yapısına, onu kendisi ile bağ kurmaya yöneltecek bir asli duygu yerleştirmiştir. Kuran kaynaklı düşüncenin fıtrat diye andığı bu asli duygu, genel adıyla […]

03 Mar 2023
Depresyon

Asla pes etme

Bazı insanlar, geleceğe daha geniş bir açıdan bakmanın yanı sıra yaşamın her boyutunun doğru ve aydınlık yanını görürler. Bu büyük ölçüde, nereye ve hangi amaçla bakıldığına bağlıdır. İnsanlar, neyi görmek isterlerse o yöne bakarlar ve neye inanmak isterlerse onu görürler. Aynı olayı izleyen iki kişinin birbirinden çok farklı şeyler görmesi son derece olağandır. Bir organizasyonda çalışan insanlar arasında olayların yalnızca aydınlık yönlerini görenler olduğu kadar yalnızca karanlık yönlerini, olumsuzluklarını görenler de vardır. Liderler, insanların organizasyonların geleceğine ve onun içinde kendi […]

03 Mar 2023

Pes etmek üzereysen, neden başladığını düşün.

Bir kişi fantezi ve hayalleri, kendini saatlerce gerçeklikten izole etmek ya da duygusal çatışma ve travmadan kaçmak amacıyla kendini ihmal etme noktasına gelene kadar kullandığı zaman, bu durum psikopatolojik davranışlarla karşı karşıya olduğumuz anlamına gelir. Bu nedenle, tam olarak işlevsel bir gün geçirdiğimiz sürece, hayal kurmak bir sorun değildir. Nüfusun %95’i bu kategoriye girer. Üstelik herkes hayal kurar ve bu şekilde beyninde sonsuz sayıda alanı harekete geçirerek zihninin kıvraklığını artırır. Alın korteksi, limbik sistem ve duyumsal bilgilerle ilgili çeşitli kortikal […]

01 Mar 2023
islam

Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın zorlaştırmayın.

Âile huzurunu baltalayan, saâdete gölge düşüren temel sebeplerden biri de memnuniyetsizliktir. Bu yüzden Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde bu mesele net bir şekilde ele alınmıştır. Rabbimiz, Nisâ Sûresi 19. âyette şöyle buyurmuştur: “…Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.” İki farklı fert ve karşı cinsin, bir âile olmasının tamamen sancısız olmasını beklemek, toz pembe tablolar hayal etmek; insaf ve gerçek dışıdır. Kimi çizgi film veya filmlerde sergilenen, […]

01 Mar 2023
mutluluk ve mutsuzluk

Bütün mutsuzluklar aynı dili konuşurlar.

Сборник красивой музыки для души (осень)! Невероятно красивая осенняя мелодия #6 İşsiz kalan kişiler yaptıkları iş başvurularından olumsuz geri dönüşler aldıkça içine kapanma eğilimindeki artış kaçınılmaz olur. İçine kapanan kişi bir süre sonra iş aramaktan vazgeçip yaşadığı acıyı bastırabilmek için televizyon izleyerek, bilgisayar oyunu oynayarak, kahveye giderek, uyuyarak, ,aşırı yemek yiyerek, uyuşturucu madde kullanarak zamanını geçirmeye başlayabilir. Sürecin uzaması ise kişide intihara kadar giden sonuçlar doğurabilir. Özellikle yetişkinlik dönemi insanın en üretken olduğu dönemdir.Yapılan araştırmalar özellikle yetişkinlik döneminde yaşanan (30 yaş […]

01 Mar 2023

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz. Hz. Muhammed (S.A.V)

Allahü teâlâ, İslam dinini, insanların dünyada rahat ve huzur içinde, kardeşçe yaşamaları ve ahirette sonsuz azaplardan kurtulmaları için göndermiştir. Kâfirler, yani Müslüman olmayanlar, bu saadet yolundan mahrum kalmış zavallı kimselerdir. Bunlara, acımalı ve incitmemelidir! Bunları gıybet etmek bile haramdır. Bunlar, şeytanın veya Müslümanlıktan haberi olmayanların aldattıkları zavallı kimselerdir. Bunların çoğu, Allahü teâlânın rızasına kavuşmak için, yanlış yola saptırılmış insanlardır. Biz bunlara sabır ile, tatlı dille, akıl ve mantık ile doğru yolu göstermeliyiz! İslam dini, ırk, milliyet, siyasi inanç, dil ve […]

28 Şub 2023

İnanç kaybolduğunda, insan da kaybolur.

Buna rağmen zalim insan tıbbı hastalık iyileştirmeden ziyade hastalık üretmede, teknolojiyi silah yapmada, ateşi yakıp kavurmada kullanacak kadar nankördür. İnsan, kalemi ve demiri fitne ve aksini ispat maksatlı kullanacak kadar zalimdir. İnsan tabiatı beton yığınına çeviren, denizleri ve havayı fütursuzca kirleten, yaşanası dünyayı cehenneme çevirmede sakınca görmeyen cehalettedir. Bunu yaparken de kendisinden başka canlıları ve varlıkları düşünmeyecek kadar bencil olan insan uzayın derinliklerini araştırmak için -bu para ile dünyadaki tüm açlar doyabilecekken- trilyonlarca doları sarf eden bir isyandadır. Kıssalarda anlaşıldığı kadarıyla nice […]

23 Şub 2023

Öğrenmek ve paylaşmak

Nasıl ki acıktığınızda oturup yemeğin size gelmesini beklemiyorsanız, karnınızı doyurmak için “acaba ne yesem” diyerek düşünüp açlığınızı giderecek şeylerin peşinde koşuyorsanız işte öyle de zihniniz, aklınız acıktığında da aklınızı doyuracak bilginin peşinden gideceksiniz. Merak eden sorar, kendi zihinsel açlığını giderinceye kadar bilginin peşinden gider. Her bilgi, onda yeni bilgilere kapı açar. Hiçbir zaman “bu kadarı bana yeter” demez. Hep “daha fazla yok mu?” der. 3. Taklid edenler ilim öğrenemezler. Taklid, Allah Resûlü (s.a.v.) dışında herhangi bir şahsın görüşünü “delilini bilmeksizin” […]

22 Şub 2023

Yarın geç olabilir.

Senai Demirci – Gül Yangını Haydin Gençler Namaza – Adem Sevgi SINIRLI insan aklında ve sırların peşinde koşa koşa ancak zerresine nâil olan kalpte, bir mucizevî ibâdetin lezzetine değinmek zamanıdır! “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 153) “Siz namaza çağırdığınız vakit, onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu, şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır.” (Mâide, 58) “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının […]

20 Şub 2023

Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz.

Umut Mürare “En Sevilen Ezgileri” ( 21 Eser ) İslami öğretiye göre, çağın meydan okumalarına cevap verme konusunda birinci dereceden sorumlu olan İslami Dünyası/İslam Ümmeti (İşte sizi böylece vasat bir ümmet yaptık ki insanlık üzerine şahitlik edesiniz…) maalesef bu görevini bihakkın yerine getirmiş olmaktan fersah fersah uzak bir durumdadır. İslam Dünyasının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak diğer dünya ülkeleriyle bu açılardan mukayesesi bu konuda bize yeterince objektif veriler sunmaktadır. Bu değerlendirmenin İslam Dünyasındaki istisnası çağdaş İslam düşünürleridir. Nitekim Cemaluddin […]

19 Şub 2023
yaşam ve insan

Hayata nasıl bakarsan öyle görürsün,

4 Minutes To Start Your Day Right! MORNING MOTIVATION and Positivity! YETERİNCE UYUMAMAK Yeterince uyumamak, beyniniz için yapabileceğiniz en kötü şeylerden biridir. Yeterince uyumadığınızda, beyninizin dinlenme ve günün yorgunluğunu atma şansı yoktur. Bu; bilişsel gerileme, hafıza kaybı ve ruh hali değişimleri gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Aslında, bazı araştırmalar uyku eksikliğinin bunama riskini artırabileceğini öne sürüyor. Beyninizi korumak istiyorsanız, her gece sürekli olarak en az yedi saat uyuduğunuzdan emin olun.  OLUMSUZ DÜŞÜNME Olumsuz düşünme beyninize zarar verebilecek bir alışkanlıktır. Sürekli stresli ve endişeli olmanız, ruh […]

18 Şub 2023

Olumsuz İnsanlardan uzak durun. Onlar her çözüm için bir sorun bulurlar.

2013 tarihli bir çalışmaya göre dört yaşından itibaren Schadenfreude (başkasının acısından keyif alma) duygusunu yaşıyoruz. Eğer çocuk, kişinin bu acıyı hakettiğini düşünüyorsa bu duygu daha da güçleniyor. Daha güncel bir çalışma, çocukların altı yaşından itibaren çıkartma satın almak yerine antisosyal bir kuklaya uygulanacak şiddeti izlemek için para harcamayı tercih ettiklerini ortaya koymuştur. Karmaya inanıyoruz – haksızlığa uğrayan kişilerin kaderlerini hak ettiğini varsayıyoruz. Bu tür inançlarla ilişkili kötü sonuçlar, Amerikalı psikolog Melvin Lerner ve Carolyn Simmons’ın şimdilerde klasik olan 1966 tarihli araştırmasında kanıtlanmıştır. Kadın […]

13 Şub 2023

Kardeş olun ey İnsanlar

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Derin üzüntümü ve dayanışmamı Türkiye halkı ve hükümetine ifade etmek istiyorum. Kurbanların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.” dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu zor zamanda Türkiye ve Suriye halklarının acısını paylaşıyorum.” Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini sunan Guterres, “Birleşmiş Milletler, afete müdahale çalışmalarını desteklemeye kararlı. Ekiplerimiz ihtiyaçları değerlendirerek yardım sağlamak için sahada bulunuyor.”  AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de “Bu sabah […]

12 Şub 2023

Anlatacak bireysel bir hikayen var.

Çocuklarda dikkati yoğunlaştırmayla ilgili güçlükler ve bellek sorunları da görülebilir. Bu sorunlar yeni bilgiyi öğrenmede ya da eskisini hatırlamada güçlük olarak kendini ortaya koyabilir. Ancak” izleme çalışmalarında bu sorunların iki sene içersinde büyük oranda gerilediği görülmüştür. Çocuk ve gençler, ortamdaki tehlikelere karşı çok daha duyarlı hale gelirler ve diğer olayların haberlerinden bile rahatsız olurlar. Hastahanede izlediğimiz hemen hemen tüm çocuklarda, televizyondaki sadece depremle ilgili olan değil, olumsuz bilgiler içerebilecek tüm haberlere karşı bir kaçınma vardı. Genel olarak yaşayanlar hayatın çok […]

07 Şub 2023

Evrenin en anlaşılmaz özelliği, anlaşılabilir olmasıdır. Albert Einstein

INTERSTELLAR – Beautiful Space Orchestral Music Mix | Epic Inspirational Sci-Fi Music Kayaçlar katı haldeki çeşitli minerallerin bir araya gelip farklı şekillere dönüşmesiyle oluşan yapılardır. Mineraller ise doğal şekilde oluşmuş, belirli bir kimyasal bileşime sahip inorganik kristalleşmiş katı maddelerdir. Dünya üzerinde yaklaşık 5000 mineral çeşidi bulunur. Minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır. Dünya’nın oluşumu sırasında ortaya çıkan ilk mineraller silisyum, oksijen, magnezyum, azot, demir gibi en yaygın elementlerden oluşmuşlardır. Kayaçları oluşturan minerallere ve içerdiği bileşenlere bakılarak yerkabuğunun jeolojik tarihi […]

28 Oca 2023
Ruyalar

Yaşam bir rüyadır, ölümse bir uyanış. Voltaire

Rüyaların İç Yüzü fMRI ve EEG Teknikleriyle Araştırılacak Kyoto Üniversitesi İleri Düzey Haberleşme Araştırma Merkezi sayısal sinirbilim laboratuvarında çalışan Prof. Dr Yukiyasu Kamitani ve ekibi işlevsel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) tekniğini kullanarak uykudaki üç kişinin beyin yapılarını taradılar. Tarama esnasında kişilerin beyin dalgaları elektroensefalografi (EEG) yöntemiyle sürekli olarak kaydedildi. Araştırmacılar uykunun ilk aşamalarıyla ilişkili beyin dalgalarını her tespit ettiğinde hemen katılımcıları uyandırıyor ve onlara rüyalarında ne gördüklerini soruyordu. Uykunun ilk evrelerinde görülen rüyalar bilim literatüründe hipnagojik imgeleme olarak tanımlanıyor.  Beyin dalgalarıyla ilişkilendirilen […]

26 Oca 2023
kur'an

Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun

Kalem Süresi Mekkede inmiş olup 52 âyettir. Adını 1. ayette geçen el-Kalem’den almıştır. Bu sûre Hz. Peygamber aleyhinde müşriklerin ileri sürdükleri bazı iddiaları çürütüp onun nübüvvetini ispatlar. Bunun başlıca delilinin, onun mükemmel ahlâkı olduğunu vurgular. Gerçekten hayat boyunca güzel ahlâkın bütün dallarında mükemmel olmak, pek büyük bir mûcizedir. Ayrıca inkâr ve nankörlüğün sonucu, bahçe sahiplerinin kıssası ile bildirildikten sonra, Allah Teâlanın âhirette müminler ile kâfirlere hazırladığı âkıbet anlatılır. Bu mübârek sûre, Mekke-i Mükerreme’de ilk nâzil olan “Alak” sûresinin ilk âyetinden […]

26 Oca 2023
sure ikra

Yaratan Rabbinin adıyla oku! 

Adını ikinci âyetinde geçen alak kelimesinden alan sûrenin âyet sayısı, bazı farklı görüşler olmakla birlikte, on dokuzdur. Fâsılaları ب، ة، ق، م، ى harfleridir. Genellikle “kan pıhtısı” diye açıklanan alakın, döllenmiş hücrenin ana rahminde tutunan, yani embriyon safhasından önceki halini (nidation) ifade ettiğini söylemek mümkündür. “Oku” anlamına gelen ilk kelimesi ikra’dan dolayı İkra’ adını da alan bu sûrenin ilk beş âyeti Hz. Muhammed’e gelen ilâhî vahyin başlangıcını teşkil etmektedir. Alak sûresinin Mekkî sûrelerden olduğu kesindir; ancak onun Kur’an’ın ilk nâzil olan sûresi olduğu konusunda ihtilâf vardır. […]

26 Oca 2023
ALLAH

Her şey O’nu anlatıyor.

Asmaul Husna| Munshidaat| Esma ul Husna (99 Names of Allah)  Allah(C.C.): “Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı. Yâ Rabbi! Seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır… Esmaül Hüsna’na şahit yaz beni.. ALLAH(cc)! Sensin ALLAH(cc) sanadır kulluğum Sendedir çarem seninledir varlığım. Seni arar ruhum seni anar kalbim. Başkasına değil sana muhtacım. Başkasını değil seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır sen yaradansın. Başkası devamsızdır sen daimsin ve daim […]

23 Oca 2023

Dil, bir ulusun aynasıdır. 

Best Songs Of Ragheb Alama Ya birlikte kardeş gibi yaşamayı öğreneceğiz ya da aptallar gibi hep beraber yok olacağız. En iyi öğretmenin, son yaptığın hatandır. Julio Iglesias Greatest Hits Resmi dili İspanyolca olan ülkeler? İspanyolca konuşulan dillerde İspanya ve Ekvador Ginesi hariç resmi dili İspanyolca olan tüm ülkeler Amerika kıtasında yer alır. Dünya ülkeleri bu dili kullanmada en etkili faktör tarihten beri önemli ticaret yolları ve medeniyetlere coğrafyalara hakimliği dilin yayılmasına ve bu dilin kıtalar arasında bile var oluşuna zemin hazırlamıştır.  İspanyolca dilini resmi dil olarak kabul eden […]

23 Oca 2023

Takipçilerime sevgilerle

Kate Bush – Running Up That Hill ❤️Kate Bush 2 Hours Non-stop❤️Best Songs Of Kate Bush❤️ Helene Fischer Наталья Подольская – Плачь (Альбом 2020) Zdravko Colic – Ceo koncert Анбом ани лорак полный 2022 Melhor música brasileira Ana Carolina Lola Yoʻldosheva Nahide Babashli 2022 2 اجمل ما غنت نوال الزغبي Tan Taşçı – Söz & Müzik: Tan Taşçı (Full Konser) НЮША – TOP 20 에일리 노래모음 30곡 가사포함 💖 Full Album Emma Heesters  Coldplay Greatest Hits Full Album 2021 DeeDJackson […]

23 Oca 2023

Sevebilen ve çalışabilen insan sağlıklıdır. Sigmund Freud

Ailelere Kısa İpuçları, Öneriler: Birlikte zaman geçirin, eğlence ve sohbet için zaman ayırın. Siz veya ergen çocuğunuz sinirliyken tartışmayın, sakinleşmeyi bekleyin ve daha sonra yaptığı davranışla ilgili konuşun. Okul ve okul dışında çeşitli faaliyetlere katılmalarını teşvik edin. İyi olduklarını hissettikleri durumlarda başarılı olmak için sarf ettikleri çabayı takdir edin. Kariyer hedefleri ve seçimleri konusunda ergenlere yardımcı olun. Eğer fikirlerini sık sık değiştirirlerse hayal kırıklığına uğramayın. Yetişkinleri çalışırken izlemelerine imkan verin. Yapmak istemedikleri işi anlamanın, ne yapmak istediklerini anlamak kadar önemli […]

22 Oca 2023

Bütün sanat doğanın bir taklididir. Seneca

Hafıza deyince akla gelen en etkili bitkilerden biri olan Ginkgo Biloba diğer adıyla Mabet Ağacı, dinazor çağlarından günümüze kadar varlığını sürdüren hiçbir yakın türü veya benzeri bulunmayan, tamamıyla kendine özgü bir ağaçtır. Radyasyona karşı tek ayakta kalabilen Ginkgo Bilobadır. Ginkgo biloba, açık tohumlular (gymnospermae) olarak anılan, başka bir deyişle tohumları bir meyve tarafından koruma altında olmayan ilginç bir ağaç türüdür. Ginkgo Biloba ağaçları, 20-35 metre yüksekliğine ulaşabilen (Çin’deki bazı ginkgoların boyu 50 metreyi aşabilmektedir) orta ile geniş arası boyutlarda mevsimsel […]

22 Oca 2023
psikoloji

Bir toplumun asıl ruhunu en iyi gösteren şey o toplumda çocuklara nasıl davranıldığıdır.

Biliş:  zekanın işleyişiyle ilgili, kognitif(en.cognitive) demektir. Düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçlerinin genel adıdır. Bilişsel gelişim ise: bireyin anlamasını ve öğrenmesini sağlayan, zihinsel faaliyetlerdeki gelişimidir. İnsanın doğumdan itibaren kat ettiği bilişsel gelişmeleri konu alır. Nörobilim ve psikolojinin birlikte çalıştığı bir alandır. Bilginin işlenmesi, kaynakları, algısal yetenekler, dil öğrenme ve beyin gelişiminin diğer yönleri hakkında çalışır. Bilişsel gelişim: insanın düşünme ve anlama yeteneği edinme sürecidir. Çocukların dünyayı anlaması, yetişkin birey olana dek düşüncelerindeki değişiklikler ve zihinsel faaliyetlerdeki gelişmeler bu disiplinin odak noktalarıdır. En ünlü ismi Jean […]

22 Oca 2023
psikoloji/1

Gerçek duygular üretilemez ve yok edilemez

Duygusal bağımlılık, bir kişinin başka bir kişiye duygusal olarak bağlı olduğu psikolojik bir durumdur. Bu durum hiçbir şekilde olumlu değildir. Neden kendiniz için bir karar veremiyorsunuz? Neden her şeyin sizin kontrolünüz altında olması gerekiyor ve bir şey elinizden kayıp gittiğinde dünyanız başınıza yıkılmış gibi hissediyorsunuz? Neden yalnız olamıyorsunuz? Bu ve benzeri sorular duygusal bağımlılık içerisinde olan insanlara sorabileceğimiz sorulardır. “Özgürlük sorumluluk demektir; bu yüzden çoğu insan özgür olmaktan korkar.” -George Bernard Shaw- Duygusal bağımlılık içinde olan insanlar aşağıdaki davranışları ve tutumları […]

22 Oca 2023
YILLARIM

Mazimin resmine baktım…

Sılasızım her yer gurbet. Yordu dünya yurdu beni. Sabrıma sığmayan hasret. Bir kor gibi sardı beni. Açıp azdırdım yarayı. Yıktım yaptığım sarayı. Bozdum dünyayla arayı. Hep aldattı kırdı beni. Güven elde edebilmek için yılların gerektiğini, Ama yok etmek için saniyelerin bile yettiğini öğrendim. Önemli olanın hayatındaki eşyaların değil, Hayattaki kişilerin olduğunu öğrendim. Sevdiğin kişilere sevgi dolu sözler söylemen gerektiğini, Belki bunun, onu son defa görüşün olabileceğini öğrendim. Her ne kadar onu çok düşünsen de, yine de gidebileceğini öğrendim. İnsanların bana […]

21 Oca 2023

Değişime kendinden başla..

DAVID FOSTER Best of Justin Bieber 2022  Celine Dion – D’EUX  Alanis Morissette OFFICIAL GREATEST HITS Shania Twain Greatest Hits 2022 – Shania Twain Best Of Songs Collection Sarah McLachLan Greatest Hits The Best of Michael Buble  Arvil Greatest Hits Full Album  Bilginin size gelmesini beklemeyin, kendiniz aramak için zaman yaratın ve yol boyunca öğrenin. Neler olduğunu anlayabileceğiniz tek yol bu!

21 Oca 2023

En tatlı şarkılar, en acı duyguları dile getiren şarkılardır.

AKŞAM OLUNCA YARELERİM SIZLAR DİL SAD OLACAK DİYE ENGİNDE YAVAŞ.. YAVAŞ YALANCI YARİM BİLİYORSUN BİR ZAMANLAR KKALBE DOLAN O İLK BAKIŞ GGÖNLÜMÜN İÇİNDEDİR UNUTULMUŞ NE VARSA SEVGİDEN KALAN İNTİZAR SAKIN BİR SÖZ SÖYLEME (İNTİZAR) SENİ UNUTMAYA ÖMRÜM YETER Mİ KIŞ MASALI ( ADINI DAĞLARA YAZDIM )

21 Oca 2023
karaoke

Müzik; seslerin mimarisidir.

Sayer, Leo – More Than I Can Say [Karaoke] My Heart Will Go On Celine Dion GREATEST LOVE OF ALL- Whitney Houston YOU ARE THE REASON / PERFECT /SOMEONE YOU LOVED ( C. SCOTT / SHEERAN / L. CAPALDI ) ADELE MEDLEY | KARAOKE Umbrella – Rihanna SELF CONTROL – Laura Branigan (KARAOKE VERSION) 80’S 70’S Flashdance What A Feeling – Irene Cara Karaoke Woman In Love (Karaoke) – Barbra Streisand /

20 Oca 2023

Spor Bir insanın Her Durumda farklı Olmasını Sağlar.

Basketball Music WarmUp Mixtape Avrupa ülkelerinde gündelik yaşamda yaygın olarak kullanılan bisiklet, sağlık için de iyi bir egzersiz aracı. Üstelik çevre kirliliği yaratmıyor. İşte bisikletin kalp damar sağlığı başta olmak üzere sağlık üzerindeki etkileri… Haftada 150 dakika bisikletle pedal çevirin Egzersizin uyku, yemek gibi bir ihtiyaç olduğunu bilerek mi yaşıyorsunuz? “Hayır” yanıtı verenler için söylemeliyiz ki egzersizi yaşamınızın bir parçası yapmalısınız. Peki ama “Egzersiz yapmak istiyorum ama hangi tür egzersiz yapacağımı bilmiyorum” mu diyorsunuz? Hafif koşu, yürüyüş, yüzme, bisiklet gibi […]

18 Oca 2023
sağlık için spor

Bir ömür spor

Çağımızın getirisi teknolojik yaşam tarzı, insanları evlere ve ofislere kapalı, daha az hareketli ve fiziki olarak kolaylaştırılmış bir hayatı insanlara sunuyor. Ama aslında kolaylık ve rahatlık gibi görünen bu yaşam tarzı insanları hareketsizliğe dayalı birçok hastalığın ve sağlıksız bir yaşamın kıyısına sürüklüyor. Hayat düzenimizi bozmadan sadece günlük yürüyüş yaparak birçok hastalığın önüne geçebilir ve çok daha sağlıklı bir yaşam sürdürebiliriz. Sadece her gün düzenli olarak yürüyüş yapmak kalp damar hastalıklarından tutun zihinsel hastalıklara kadar birçok sağlık probleminin önüne geçmek için […]

08 Oca 2023
sounia

SOUNIA

🎧 ميريام فارس غمرني ألبوم ٢٠١٤ ياسمين علي 

08 Oca 2023

Hayat bir tiyatro dediler ve en zor rolü bana verdiler.

Oğuzhan Koç – Çat Kapı (Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları) Murat Dalkılıç – Sevdanın Tadı – (Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları) Işın Karaca – Dillere Destan (Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları) Elif Kaya – Yar – (Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları) Yıldız Tilbe – Aşkperest Arabeskin Kraliçeleri Hüseyin Altın – Dargınım | Full Albüm ZARA EN GÜZEL ŞARKILARI Neşe Karaböcek – Bir Öptüm (Yağmur) Albümü Alişan – Olay Bitmiştir Gülden Karaböcek – Klasikler  Adnan Şenses Klasikleri ORHAN GENCEBAY – BAĞLAMA (eserlerindeki bağlama girişleri mix) […]

08 Oca 2023
duy beni

Zaman çabuk gеçsе dе anılar еskimiyor.

Cenk Eren – Repertuvar / Ferdi Özbeğen Şarkıları  Ferdi Özbeğen – Gündüzüm Seninle

08 Oca 2023
Sanat Müziği

Şarkılarla Gel

Nesrin Sipahi – Odeon Yılları  Yıldırım GÜRSES-Düşen Bir Yaprak Görürsen Muazzez Abacı, Mustafa Keser – Harbiye Açık Hava Konserleri Ahmet Özhan – Rüya Full Albüm

07 Oca 2023
07 Oca 2023
kahve ve saglik

Bir kahve alıp yürüsek uzaklara, ne yol bitse ne de kahvemiz.

Brezilya – 2,595,000 Metrik Ton / Yıl Vietnam – 1,650,000 Metrik Ton / Yıl Endonezya – 660,000 Metrik Ton / Yıl / Kolombiya – 810,000 Metrik Ton / Yıl Honduras – 358,000 Metrik Ton / Yıl / Etiyopya – 384,000 Metrik Ton / Yıl Uganda – 288,000 Metrik Ton / Yıl / Hindistan – 348,000 Metrik Ton / Yıl Guatemala – 204,000 Metrik Ton / Yıl / Meksika – 234,000 Metrik Ton / Yıl Hem dünyada hem de ülkemizde her […]

07 Oca 2023

Hayal kırıklıkları insan için havadaki gök gürlemesi fırtınaları gibidir.

Cam kırığına benzetirim hayal kırıklığını. Neden mi? Çünkü ne kadar aceleci davranırsan toparlamak için canını yakmaya o kadar meyillidir. Zordur hayal kırıklıklarını toparlayıp yok etmek . Zaman diyorum zamana ihtiyaç vardır. Aslında zaman dediğimiz şey görecelidir. Kiminde mutluluğa doğru ilerler, kiminde acıya doğru . Ama unutmayalım ki her zaman ilerler. Şayet zamana takılıp kalırsak bir süre sonra kalbimizi kanatır hayal kırıklıkları. Fakat zamanla yarış halinde olursak hayatımızda mutluluğa doğru adım atabiliriz. Ne güzel özetlemiş Nazım Hikmet ” Büyük hayal kırıklığı […]

02 Oca 2023

Müzik duygularımızın en açık dilidir.

Kaç kilometre uzak. Kaç nefes alış kadar yakınsın. Var mı bir önemi. Kaç kez. Güz vurgunları yemiş sol yanım. Ezip geçtiğin topraklara.. Her gün sararıp dökülmekten yorgunum. Yoruldum beklemekten. Omuzlarımda ayrılığın yükünü taşımaktan. Yoruldum. Avaz avaz sitem ediyorum kendime. Dört mevsim hazan bana yine… Gamze YAĞMUR

02 Oca 2023
15 Ara 2022
hayat ve insan

Etrafında kalabalıklar olsa da yalnızlığa sahip olabilirsiniz.

Aldatma; eşi olan bir insanın eşi dışında bir insanla girdiği cinsel veya duygusal bir ilişkiye aldatma deriz. Bu sorun özellikle evliliklerde çok büyük bir güven kaybı ve yıkıma yol açma potansiyeline sahiptir. Hukuken de boşanma sebebidir. Aldatma fiziksel ve duygusal aldatma olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziksel aldatma eş dışında bir insanla cinsel ilişkiye girmektir. duygusal aldatma ise eşi dışında bir insanla cinsel ilişkiye varmayan bir şekilde duygusal olarak yakınlaşmaktır. Doğrusu sağlıklı bir evlilik için her iki durum da sorundur ve […]

14 Ara 2022
bagimlilik

Bağımlılık, aklı ve iradeyi çalışmaz hale getirir.

Trikotilomani, bireylerin yoğun stres altında olmalarına neden olan durumlarda, rahatlama amacıyla vücudundaki tüyleri özellikle de saçlarını yolmasına, koparmasına ve bu esnada haz duymasına sebep olan rahatsızlıktır. Trikotilomaniye sahip bireyler, saç yolma davranışını, bir psikiyatrik rahatsızlık olması sebebiyle kontrol edemezler. Trikotilomani, bireylerin saçlarını kendilerine zarar verecek şekilde yolmalarına ve bu yolmalar sonucunda saçlarda kellik olmasına, kıl köklerinin enfeksiyon kapmasına neden olmaktadır. Trikotilomani rahatsızlığına sahip bireylerin bazılarında kopardıkları saçları yeme, yutma gibi davranışlarda görülmektedir. Trikotilomani yalnızca saç yolma şeklinde değil, kaş, kirpik, […]

11 Ara 2022
10 Ara 2022
YASAMDAN KARELER

Başkalarıyla ilgili rahatsız olduğumuz her şey kendimizi tanımamızı sağlar.

Sevinçlerin kısa ömürlü olması, yaşam olaylarının hızlı gelişiminden çok, psikolojik deneyimin geçiciliği ile ilgilidir. Herkes hedonik adaptasyon yaşar. Başka bir deyişle, duygularınıza o kadar çabuk alışırsınız ki, artık fazla yoğunlukları kalmaz. Bu süreç, kendinizi daha fazla veya daha az mutlu hissedip hissetmediğiniz ve bunun ne kadar sürdüğü ile doğrudan ilgilidir. Ek olarak, beyninizin farklı yaşam olaylarına nasıl tepki verdiği veya örneğin gündeminizi nasıl düzenlediğinizle bağlantılıdır. Hedonik adaptasyon sorumlu, çünkü eskiden çok sevdiğiniz ama aşırıya kaçtığınız bir yemekten artık nefret ediyorsunuz. […]

04 Ara 2022

Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla

“Eûzü” veya “istiâze” diye bilinen bu cümle, bu şekliyle bir âyet olmadığı için mushafa yazılmamıştır. “Kur’an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın” (Nahl 16/98) şeklinde buyurulduğu için Kur’an okumaya başlayanlar, besmeleden önce “eûzü…” ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler. Asıl adı İblîs olan şeytan, Allah’ın “Âdem’e secde et!” emrine uymadığı, kendisinin daha üstün olduğunu ileri sürerek emre karşı geldiği için meleklerin vatanından (melekût âlemi) kovulup sürgün edilmiş; o da imtihan dünyasında Allah’ın kullarını, O’nun yolundan ve rızâsından ayırmak […]

01 Ara 2022
Mazi ve hatıralar

Bu yoluculuk nereye dek..

Ben seni ilk bildiğimde yağmur yağardı, önce ellerime sonra gözlerime, evimize ve kalbimize.

01 Ara 2022
30 Kas 2022

Bir başkasının kabahati hakkında konuşmadan önce daima kendi çarığının içine bak.

1492 _ Christoph Colomb yeni kıtaya, San Salvador Adası’na ayak basıyor. Daha on yıl geçmeden yüz binlerce Taino yok ediliyor. 1492-1800 _ Göçler sonucunda kıtanın neredeyse yarısı kızılderililerin elinden alınıyor. 1803 _ Louisiana Satışı. Başkan Jefferson 15 milyon dolar karşılığında Birleşik Devletler topraklarını iki katına çıkarıyor. 1803-6 _ Lewis ve Clark’ın keşif gezisi. Loisiana satışı ile batıda elde edilen yeni topraklar araştırılıyor. 1809-11 _ Shawnee Reisi Tecumseh Mississippi’nin batısındaki yerli kabilelerini birleştirerek, beyazları topraklarından atmaya çalışıyor. Sonuç yenilgi ve yıkım… […]

26 Kas 2022
23 Kas 2022
kıs ve spor

Kış güzeldir

Sporun her türlüsü sağlık açısından faydalı olmaktadır. Buz pateni de spor kategorisinde incelenebildiği için sağlık açısından faydalı olduğunu söylemek doğru olacaktır. Buz pateni sporu ise yüzme ve koşu gibi cyclic sporlar kategorisine girmektedir. Bu tip sporlar yapıldığında metabolizmayı güçlendirmektedir ve solunum kapasitesini arttırarak daha iyi bir kondisyon sağlamaktadır. Ayrıca kalp-damar sağlığı açısından da sizi koruma altına almaktadır. Uzaktan bakıldığında fazla enerji harcanmıyormuş gibi gözükse de bu spor için yüksek enerjiye ihtiyaç vardır. Düzenli yapıldığında fit bir görünüm kazanmanıza da yardımcı […]

22 Kas 2022
ev ve bahce

Evin dışı tabiata, içi insana göredir.

Eğer koruyabileceğiniz özel bir odanız yada camlı bir bölmeniz yoksa bu işlemi Mart- Nisan ayına da erteleyebilirsiniz. Ve yine bu ay içinde toprağı beslemeyi unutmayalım. Bitkilerin gövde ve yapraklarını, gövdenin toprağa bağlandığı toprak çevresini, ilaçlamaya ve gerekli gübreleri vermeye özen gösterelim. Hangi ayı hangi mevsimi yaşarsak yaşayalım, güzel ve huzurlu bir bahçeye sahip olmak bizim elimizde. Yeter ki hangi zamanda ne yapmamız gerektiğini doğru bilelim. Ben sizlere bu konuda ufak önerilerim ve bilgilerimle yardımcı olmaya çalışacağım her zaman. Nede olsa […]

22 Kas 2022
dikkatli olmak

Dikkat; aklın, en büyük çocuğudur. Victor Hugo

“İş Yerinden Soğutan Nedenler”in bir diğeri de takdirsizlik. Bazı insanları mutlu etmek zordur. Bazılarını ise imkansız! Konu iş hayatı olunca bu durum içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Ne yaparsanız yapın, ne kadar başarılı işlere imza atarsanız atın, sarf ettiğiniz çaba ya da ortaya koyduğunuz performans için herhangi bir olumlu reaksiyon alamadığınızda, kıdem ve mevkiniz ne olursa olsun motivasyon kaybı yaşarsınız. Ast konumunda çalışanlar içinse durum biraz daha hassas ve kritiktir. Potansiyelini ispat etmek ve bir adım öne çıkmak için efor […]

22 Kas 2022

Dünyadaki cehaleti bitirmeden savaşları bitiremezsiniz.

Alman yazarı Martin Kessel’in bir kitabında yazdığı cümlesi var; “Savaşın kolları uzundur. O kadar uzun ki, savaş bittikten sonra bile kurbanlarını alıyor.” Savaştan kurtulmuş çocuk ve hatta yetişkinlerin yaşadıkları travmalar hiçbir zaman atlatılamaz. Bunu ancak yaşayanlar bilir. Savaşlar çocuklardan çocukluğunu götürüyor, geleceğe dair umutlarını götürüyor, oyuncaklarını götürüyor, hayallerini götürüyor, sıcacık bir yatağı ve anne kucağını götürüyor, doğacak güneşi götüyor, uyurken okunacak masalları götürüyor, yüreklerine dolması gereken sevgi tohumlarını götürüyor… Tüm bunlara rağmen dünyada silah satışları düşeceği yere artıyor ve bu […]

19 Kas 2022

Zilletten kurtulmanın yolu haysiyetimizi ispattır.

Kapitalist ekonomik sistem, sermaye birikiminin sürekliliğini sağlamak üzere ortaya çıkan kâr oranlarını arttırma ve ekonomik büyüme zorunluluğu nedeniyle birbiriyle iç içe işleyen döngüsel iktisadi süreç ve etkileşim örüntüleri üretir. Bu süreçte sermaye birikimi bir zorunluluktur. Aksi taktirde yok olmak kaçınılmazdır. Bu durum, ekonomik aktörlerin sürekli olarak yeni pazar arayışı içine girmelerine yol açar. Yeni pazarlar bulma çabası pazarları mekân olarak genişletir. Ancak bu yeterli değildir. Daha önce var olamayan ihtiyaçları üreterek ya da ekonomik faaliyetin bir unsuru haline gelmemiş ihtiyaçları […]

18 Kas 2022

Oysa oyun, çocuklar için ciddi öğrenme demektir. 

Araba kemerleri yetişkinler için tasarlanmış olduğundan, çocuklar için uygun değildir. Bu nedenle çocuklar 12 yaşına kadar veya boyu 150 cm oluncaya kadar arabada, oturakta oturmalıdır. Koltuğun, çocuğun yaşına uygun seçiminin yanısıra, arabaya doğru monte edilmeside çok önemlidir. Eğer, oto çocuk koltuğu arabaya doğru monte edilmez veya kemer doğru bağlanmaz ise, herhangi bir kaza durumunda yaralanma tehlikesi daha da artar. Not: Bu yazı dizisi, Kazaları Önleme Kurumu, bfu/bpa/upi tarafından, Türkçe olarak başlatılan Çocuk Postası isimli kampanyanın bir parçası olarak hazırlandı. 2 yaşından itibaren trafiğe adım adım alıştırılmalı, trafikte […]

16 Kas 2022

Ev sahibi eviyle değil; ev, ev sahibiyle onurlanmalıdır.

Bir kadın evden gidince, oraya artık ev demek doğru değil. Tarık Tufan Son birkaç yıldır dünyanın gündeminde olan iklim değişikliği ve beraberinde tartışılan tüketim alışkanlıkları, birçoğumuzu bu konuda yaşam tarzımızda değişiklikler yapmaya itti. Bununla ilişkili olarak bu yılın trendlerinden biri de sık sık eşya değiştirme yerine daha zamansız, uzun süre kullanılacak parçaları tercih etmek. Eğer eşyalarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız klasik ve dayanıklı parçalar alıp uzun yıllar kullanmak, bu yılın uzun vadede sizi rahatlatacak trendlerinden biri. Konut, Ev Yaşam alanımız, dekorasyonu herkes […]

11 Kas 2022
09 Kas 2022

Asıl yetimler anadan babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.

Uzay gemisini Dünya’nın yörüngesinde gezdirirken gezegenimizin ne kadar güzel olduğunu gördüm. İnsanlar, bu güzelliği koruyalım ve arttıralım, yok etmeyelim! Juri Alexejewitsch Gagarin Akıllı olmak sadece matematikte iyi olmak, tüm hayvan türlerini nasıl daha iyi sınıflandıracağını bilmek, oldukça ayrıntılı bir heykel yapmak veya bir iş seçerken iyi bir özgeçmişe sahip olmak değildir. Gerçek hayatta akıllı olmak bundan çok daha fazlasıdır. Akıllı eylemler olarak gördüğümüz zeka, tarih boyunca değişime uğramıştır. Zeka, bir tanktaki [arabadaki] yağ gibi kafada bulunan bir madde değildir. Birbirini […]

09 Kas 2022

Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder.

Bilim ve sanat, itibar görmediği toplumları terk eder. İbn-i Sina Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır. Albert Einstein Sonuç olarak, bağırsak ile beyin arasındaki bağlantı konusunda halen bilmediğimiz pek çok şey bulunmaktadır. Ayrıca örnek olarak bağırsak mikrobiyotasının davranışları nasıl düzenlemeyi başardığına dair yüzde yüz oranında doğru bir veriye sahip olduğumuzu da söyleyemeyiz. Ancak yine de her geçen gün daha fazla veri gün ışığına çıkarılmaktadır. Bu durum şüphesiz insan vücudunu ve işleyişini daha iyi tanımamıza ve hak ettiğimiz şekilde […]

09 Kas 2022

Hayır! bilim bir hayal değildir;

Dünyamız ne kadar dijitalleşse de insan halen insan ve her türlü davranışının merkezinde de insan olması yatıyor. Ancak dijital dünyanın da doğal olarak kendine has kuralları var. Dijital dünyada var olmanın değişik yolları bulunuyor ve bu yolları deneyerek durumunuzu daha da iyileştirmeniz mümkün. Ancak bunun yanında dijital dünyayla ilgili sayısız şehir efsanesi ya da ön kabullenişe de rastlamak mümkün… Bu çağ teknoloji çağı ve bu çağa ayak uydurmak zorundayız, bunu dijital dünya olarak adlandırıyoruz ve bu dünyayı ikiye ayırdık; yaşadığımız gerçek […]

07 Kas 2022
06 Kas 2022

Mutluluk paylaştıkça çoğalan tek şeydir.

Güven duygusu, kendimiz, partnerimiz ve ilişkimiz hakkında olumlu düşüncelerimizin ve duygularımızın olmasını sağlar. Güven ilişkilerdeki sorunların ve çatışmaların çözümünü kolaylaştırır, çünkü partnerimizin bizi kasıtlı olarak incitmeyeceğine inandığımız için ona karşı hoşgörülü oluruz, hatalarını kolaylıkla affederiz. Bunun sonucunda güven partnerimize olan bağlarımızı sağlamlaştırır. Ancak güvenmek risk almaktır. Güvenimizin doğru ya da boşa çıkma ihtimali yüzde ellidir. Güven ile güvensizlik arasındaki ince çizgiyi bir kere geçtikten sonra geri dönülmez. Yalan, aldatma, dürüst olmama ve tutarsız davranışlar, güveni geri dönülmez çizginin ötesine geçirir. […]

26 Eki 2022

İzmleri Bırak, İz Bırak

Sekülerizm, 18. yüzyılda ortaya çıkan ve ”Aydınlanma Çağı” olarak tanımlanan kültürel hareket ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bireyciliğin öne çıktığı bu dönemde, düşünce özgürlüğünün yanı sıra inanç ve ibadet özgürlüğü de bireysel haklar arasında yer almıştır. Bu kavramın geniş kitlelere ulaşmasında Fransız İhtilalinin ve İmparatorlukların yıkılmasının da payı da büyüktür. Cumhuriyet ve demokrasi ile birlikte bireyler ”tebaa” olmaktan çıkıp ”yurttaş” olarak tanımlanmıştır. Bazı kaynaklara göre ise sekülerizm kavramı, hümanizm akımı ile birlikte doğmuş kavramlardan biridir. İnsanı merkeze alan hümanizmde, bireylerin dil, […]

15 Eki 2022

Bazen dünyanın en zor mesleğidir, kendi duygularına tercüman olmak.

Satış mühendisliği, özel sektörde her firmanın vazgeçilmez bir parçası olmaya artarak devam edecektir. Bu bağlamda gereken özelliklerin kendinizde yer aldığını düşünüyorsanız bir satış mühendisi olarak kariyerinizi şekillendirebilirsiniz. Satış mühendisliğinin size sağlayacağı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz: Sürekli bireysel veya kurumsal müşterilerle görüşeceğiniz için çalıştığınız sektörde tanınarak çevre edinebilirsiniz. Çalışma rutininiz içerisinde birçok insanla iletişim kuracağınız ve beraber çalışacağınız için insan ilişkileriniz gelişecektir. Yurt içi veya yurt dışı sürekli seyahat ederek daha önce görmediğiniz şehirleri veya ülkeleri görebilir aktif ve eğlenceli bir […]

13 Şub 2022

İnsanlar kendi kendilerinin aleti oldular.

Trans-hümanizm, elbette diğer her alanlarda olduğu gibi kötü kişilere hizmet etme olasılığına da açıktır. Özellikle gelecekte, yapay zekâ ve ölümsüzlüğü bir devlet teşkilatı içinde kontrol altına alma durumu, belki de tek tür robotların ortaya çıkmasına sebep olacak, devlet yönetimini elinde bulunduran kişi bütün zekâ kontrolünü kendi elinde bulunduracak ve ölümsüzlüğün bulunması ile de iktidar, devlet yönetiminde elinde bulundurduğu kontrolü ve gücü asla bırakmak istemeyecektir. Kendi iktidar ve çıkarına göre kendi adaletini kurma çabasına girişecektir. Nitekim bu düşünceyi savunanlar trans-hümanizmi ‘insanoğlunun […]

22 Mar 2021

Asıl engel cehalettir.

Elbette zaman zaman çocuklarına karşı olumsuz duygulara sahip olabilirler, bu çok anlaşılabilir bir durumdur, zira aynı durumda olan birçok ebeveyn bu duyguları taşıyabilir. Fakat yine de (örneğin 1 yıl sonra) üzüntü ve keder hislerinde bir azalma olmuyor ve bu durum giderek komplike bir hal almaya başlıyorsa, kişinin ruh sağlığında bozulmalar söz konusu olabilir, çocuğa verilen bakım ve diğer kişilerle kurulan ilişkiler bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir. Böyle bir durumda mutlaka profesyonel bir yardım alınmalıdır. Özellikle çocuklarını halen olduğu gibi kabullenmekte […]